ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

2022.03.31

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy nawiąże trwałą współpracę z firmami budowlanymi do prowadzenia w kolejnych latach prac remontowych na nieruchomościach zarządzanych przez naszą spółdzielnię.

Prace remontowe głównie dotyczyć będą:

  • – remontu balkonów systemem tradycyjnym wraz z renowacją balustrad,
  • – remontu stalowych balustrad na balkonach, tarasach, przy wejściach do budynków,
  • – remontu elewacji budynków, również z dodatkowym dociepleniem ścian,
  • – remontu wnętrz klatek schodowych i portali wejściowych,
  • – remontu z zewnątrz portali wejściowych do klatek schodowych,
  • – remontu murów oporowych przy zjazdach do garaży,
  • – remontu nawierzchni chodników, dróg, parkingów, placów zabaw,
  • – napraw dekarskich.

Firmy budowlane chętne do podjęcia współpracy zapraszamy do przesyłania swoich ofert na adres mailowy: inwestycje@psm.bydgoszcz.pl

Mile widziane referencje z wykonanych wcześniej prac.

Zapraszamy

„ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2021”

2022.03.18

Z przyjemnością informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy w Plebiscycie Narodowego Programu Promocji Przedsiębiorczość otrzymała nagrodę w kategorii „Zarządzanie nieruchomościami” ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2021.

 

Wyróżnienie

2022.01.11

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy otrzymała wyróżnienie użytkowników portalu RynekPierwotny.pl. Inwestycja „Zielony Las” zajęła II miejsce w rankingu najlepszych inwestycji w Bydgoszczy w IV kwartale 2021 roku.

Przedsiębiorstwo Fair Play dla PSM

2021.11.29

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy Krajowej Izbie Gospodarczej po raz kolejny przyznała naszej Spółdzielni Certyfikat Jakości Biznesu – „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021.

Nagroda przyznawana jest za wysoki poziom etyki w prowadzeniu biznesu.

Informacja w sprawie wód opadowych

2021.10.11

Informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy w dniu 7 lipca 2021 r., wraz z sześcioma spółdzielniami mieszkaniowymi, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy nr XVIII/418/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych. Zdaniem PSM w Bydgoszczy Rada Miasta Bydgoszczy przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ żaden przepis prawa nie upoważnia organu gminy do ustanowienia opłaty za usługę komunalną odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej. Ewentualne stwierdzenie nieważności uchwały stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Spółdzielnię zwrotu zapłaconych należności z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Informacja

2021.09.29

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. informuje, że w związku z pracami na sieci cieplnej przy ul. Twardzickiego dnia 1 października 2021 r. od godz. 7.00 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do obiektów przy ul. Kromera 2,4, Bortnowskiego 14,16, Okulickiego 1. Taczaka 6.

Załączniki