Wymiana wodomierzy 2018 III termin

2018.06.04

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, o terminach wymiany legalizacyjnej wodomierzy, na nowe z radiowym odczytem, zamontowanych w lokalach przy ul. Gołębiej 30, Gołębiej 30A, Gołębiej 47 oraz Powstańców Warszawy 6A (mieszkania od 1 do 51).

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom firmy Metrona, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować płytki ceramiczne, płyty kartonowo-gipsowe, bądź inne wyposażenie, które uniemożliwia wymianę. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

Kontakt z wykonawcami prac możliwy jest pod numerami: 696-104-215, 665-824-021.

 

Załączniki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2018.05.29

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przekazuje informację w jaki sposób przetwarza dane osobowe oraz jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą.

Wymiana wodomierzy 2018

2018.04.09

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, o terminach wymiany legalizacyjnej wodomierzy, na nowe z radiowym odczytem, zamontowanych w lokalach przy ul. Gołębiej 30, Gołębiej 30A, Gołębiej 47 oraz Powstańców Warszawy 6A (mieszkania od 1 do 51).

Harmonogram prac (kliknij tutaj).

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom firmy Metrona, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować płytki ceramiczne, płyty kartonowo-gipsowe, bądź inne wyposażenie, które uniemożliwia wymianę. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

Kontakt z wykonawcami prac możliwy jest pod numerami: 696-104-215, 665-824-021.

Przeglądy kominiarskie i gazowe III termin 2017

2017.12.22

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o trzecim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentalacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Harmonogram przeglądów (kliknij tutaj).

ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

2017.12.05

Uprzejmie informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy otrzymała Świadectwo Efektywności Energetycznej o wartości 52 toe. 20 listopada 2017 r. przyznał je Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Świadectwo Efektywności Energetycznej (Biały certyfikat) jest potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energii, wynikającej z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W przypadku PSM były to działania związane z modernizacją oświetlenia w budynkach wielorodzinnych. Warunkiem ubiegania się o świadectwo było pełne finansowanie działań służących oszczędności energii.

Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej.
Na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym Ustawa efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Do wydawania tych świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE zakwalifikował przedsięwzięcia realizowane przez Pomorską Spółdzielnię Mieszkaniową jako „Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych” i wycenił je na 52 toe.

Przeglądy kominiarskie i gazowe II termin 2017

2017.10.31

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o drugim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Harmonogram przeglądów (kliknij tutaj)

Wymiana podzielników kosztów ciepła – Jesień 2017

2017.09.25

Administracja Osiedli PSM w Bydgoszczy informuje o terminach wymiany przez firmę TECHEM podzielników kosztów centralnego ogrzewania zamontowanych w lokalach przy Gnieźnieńskiej 17, 17A, 17B, Gołębiej 65, Gołębiej 73 mieszkania nr 35- 73, Leszczyńskiego 61A, Sokołów Bydgoskich 1, 2, 4.
Harmonogram prac (tutaj).

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom wykonawcy prac, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do podzielników. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować zabudowę lub przesunąć meble, które uniemożliwiałaby wymianę.

Kontakt z firmą TECHEM możliwy jest pod numerem telefonu: 662-286-159

Czyszczenie przewodów kominowych

2017.06.03

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o terminach czyszczenia przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach PSM.
Na czas w/w prac prosimy o zasłonięcie kratek wentylacyjnych w celu uniknięcia zabrudzenia mieszkania.
Powyższe czynności będą przeprowadzane na dachu, w związku z tym nie ma potrzeby udostępniania mieszkań.
Harmonogram prac (tutaj).

Kontakt z wykonawcą prac Zakładem Usług Technicznych „E.W.A.” możliwy jest pod numerem telefonu: 56 623 87 88.