Dzień Statystyki Polskiej

2017.01.31

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy prowadzi od kilku lat zintensyfikowane działania mające na celu zachęcenie społeczeństwa do udziału w ankietowych badaniach statystycznych statystyki publicznej, zbudowanie pozytywnego nastawienia mieszkańców naszego województwa i uzyskanie przychylności wobec ankieterów statystycznych, którzy pukają do drzwi naszych mieszkań.

Poniżej zamieszczamy plakat który, zawiera informację o terminach aktualnie przeprowadzanych statystycznych badaniach społecznych oraz sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.

Zakończenie przeglądów kominiarskich i gazowych

2016.12.15

Administracja Osiedli PSM uprzejmie informuje o zakończeniu w roku bieżącym okresowego przeglądu przewodów kominowych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez PSM.

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia przeglądów w niektórych lokalach Zakład Usług Technicznych E.W.A. z Torunia dokona sprawdzenia w trzecim ostatecznym terminie zgodnie z załączonym harmonogramem i listą lokali.

Informujemy, iż honorowane będą również dostarczone indywidualne protokoły ze sprawdzenia działania instalacji gazowej oraz wentylacji.

Sprawę należy traktować jako pilną, gdyż związane jest to z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców budynku.

Kontakt z wykonawcą pod nr telefonu: 518-087-741

Harmonogram

PSM Fair Play

2016.12.08

Z przyjemnością informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa została laureatem prestiżowej nagrody „Przedsiębiorstwo Fair Play” w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki. Nagroda przyznawana jest za wysoki poziom etyki w prowadzeniu biznesu.

Informacja o obowiązkowym przeglądzie przewodów kominowych wentylacyjnych i instalacji gazowych w 2016 roku – termin II

2016.11.18

Administracja Osiedli Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o wyznaczeniu II terminu przeglądów kominiarskich i gazowych dla osób, które nie udostępniły lokalu w I terminie.

Przeglądy wykonuje Zakład Usług Technicznych E.W.A. z Torunia.

Prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli szczelności instalacji gazowej, jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą przeglądów możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Przegląd przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowych II termin – harmonogram

Komunikat

2016.10.28

Informujemy, że w dniu 31.10.2016 r. biura Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą nieczynne.

W przypadku awarii prosimy o kontakt z Pogotowiem Technicznym na poniższe numery telefonów:

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

605 268 653, 603 929 347

Konserwacja systemu informatycznego

2016.04.12

Niniejszym informujemy, że z uwagi na modernizację systemu informatycznego w dniach 15.04.2016 – 18.04.2016 mogą nastąpić przerwy w działaniu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta na naszej stronie internetowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o obowiązkowym czyszczeniu przewodów kominowych w 2016 roku

2016.04.06

Administracja Osiedli PSM informuje, że Zakład Usług Technicznych E.W.A. z Torunia dokona w miesiącu kwietniu 2016 roku okresowego czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach zgodnie z załączonym harmonogramem. Prosimy o zabezpieczenie / zasłonięcie kratek wentylacyjnych w mieszkaniu na czas czyszczenia kanałów z dachu w danym budynku.

Czyszczenie przewodów kominowych część 1 – harmonogram
Czyszczenie przewodów kominowych część 2 – harmonogram

Informacja o obowiązkowym 5-letnim przeglądzie elektrycznym w 2016 roku

2016.04.06

Administracja Osiedli PSM informuje, że Zakład Usług Elektrycznych Z. Powarzyński z Kwidzyna dokona w dniu 16 kwietnia 2016 roku okresowego 5-letniego przeglądu elektrycznego na wybranych budynkach i w lokalach mieszkalnych zgodnie z załączonym harmonogramem.

Prosimy o udostępnienie lokalu mieszkalnego w/w firmie w celu dokonania kontroli i pomiarów w dniu przeglądu na budynkach.

Przegląd elektryczny pięcioletni – harmonogram