Informacja o obowiązkowym przeglądzie kominiarskim

2015.10.01

Administracja Osiedli PSM informuje, że Zakład Usług Technicznych E.W.A. z Torunia dokona w miesiącach październik i listopad okresowego przeglądu przewodów kominowych w budynkach i wszystkich lokalach zgodnie z załączonym harmonogramem.
Prosimy o zabezpieczenie/zasłonięcie kratek wentylacyjnych na czas czyszczenia kanałów z dachu oraz o udostępnienie lokalu w/w firmie w celu dokonania kontroli i pomiarów w dniu przeglądu na budynkach.

Przegląd kominiarski – harmonogram

Uruchomienie ogrzewania

2015.09.29

Administracja Osiedli PSM informuje, że dnia 28.09.2015 r. zostało uruchomione centralne ogrzewanie. Prosimy o pozostawienie przez kilka dni odkręconych głowic termostatycznych w celu odpowietrzenia instalacji oraz o sprawdzenie instalacji c.o. w celu wyeliminowania ewentualnych przecieków – szczególną uwagę należy zwrócić na rozdzielacze oraz odpowietrzniki. Należy pamiętać, że ciepło w węźle c.o. jest regulowane przez automat pogodowy.

Rozliczenie C.O. – informacja

2015.09.25

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że od dnia 28.09.2015 do 30.09.2015 do Państwa skrzynek pocztowych zostanie dostarczone rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2014 – 2015. Pytania dotyczące rozliczenia należy kierować do Działu Księgowości pod nr tel. 52 342 07 66 wew. 334 lub 337

Uruchomienie usługi e-bok

2015.09.09

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.09.2015 uruchomiono nowy system e-bok. W celu zalogowania do systemu niezbędny będzie dotychczasowy identyfikator ID i hasło.

OGŁOSZENIA O PLANOWANYCH WYCINKACH DRZEW

2015.09.02

Niniejszym, na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Poniżej znajdują się linki do pełnej treści ogłoszeń:
Ks. Skorupki 67-69
Powstańców Warszawy 6A
Gnieźnieńska 17
Sokołów Bydgoskich 1
Taczaka 6
Kołobrzeska 13-17
Gołębia 11

Gołębia 66 PTASIE OGRODY

2015.06.19

Prezentujemy wizualizację budynku nr 3 na osiedlu PTASIE OGRODY przy ul. Gołębiej 66 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE

2015.05.20

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, iż istnieje możliwość otrzymywania drogą elektroniczną wszelkiej korespondencji ze spółdzielni, w tym w szczególności:

  1. zawiadomienia o zmianie wysokości opłat zależnych i niezależnych od Spółdzielni,
  2. potwierdzenia sald,
  3. rozliczenia mediów (c.o., woda).

W tym celu należy wypełnić załączone oświadczenie i złożyć je w siedzibie Spółdzielni – ul. Kołobrzeska 15, w Administracji Osiedli – ul. Strzelecka 59 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółdzielni.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną

TARGI MIESZKANIOWE 2015

2015.03.23

W dniach 14 i 15 marca 2015 w hali Artego Arena odbyły się 13. Targi Mieszkaniowe, organizowane pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Podczas 2 dni targowych osoby odwiedzające targi miały okazję zapoznać się z naszą pełną ofertą mieszkań.

Targi Mieszkaniowe były dla nas również okazją do świętowania jubileuszu 25-lecia istnienia Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na bydgoskim rynku mieszkaniowym. Z tej okazji zaprosiliśmy wszystkich gości na specjalnie przygotowany tort urodzinowy w formie makiety budynków osiedla LEŚNY ZAKĄTEK.