Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy dziękuje wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargach na wykonanie okresowych przeglądów technicznych w latach 2019 – 2021 w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Jednocześnie Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że zakończono procedurę wyłaniania wykonawców na przeprowadzenie poszczególnych przeglądów okresowych w 2019, 2020 i 2021 roku w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Wyniki poniżej:

Przetarg nieograniczony nr 1 – Wykonanie Pięcioletniego Przeglądu Budowlanego w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Pięcioletniego Przeglądu Budowlanego w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

JR-Construction Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 2 – Wykonanie Rocznego Przeglądu Budowlanego w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Rocznego Przeglądu Budowlanego w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

BENDER BUILDING Szymon Kubicki z siedzibą w Żninie

Przetarg nieograniczony nr 3 – Wykonanie Pięcioletniej Kontroli Stanu Technicznego Instalacji Elektrycznej, Pomiarów Rezystancji Izolacji i Skuteczności Zerowania, Kontroli Instalacji Piorunochronnych w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Pięcioletniej Kontroli Stanu Technicznego Instalacji Elektrycznej, Pomiarów Rezystancji Izolacji i Skuteczności Zerowania, Kontroli Instalacji Piorunochronnych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

I. P. P. Amper u. e. Ewa Jasińska z siedzibą w Malborku

Przetarg nieograniczony nr 4 – Wykonanie Corocznego Sprawdzenia Szczelności Instalacji Gazowej w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Corocznego Sprawdzenia Szczelności Instalacji Gazowej w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Technicznych E.W.A. Zdzisław Jasiński z siedzibą w Toruniu

Przetarg nieograniczony nr 5 – Wykonanie Okresowego Przeglądu Przewodów Kominowych Wentylacyjnych, Spalinowych i Dymowych w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Przewodów Kominowych Wentylacyjnych, Spalinowych i Dymowych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Technicznych E.W.A. Zdzisław Jasiński z siedzibą w Toruniu

Przetarg nieograniczony nr 6 – Wykonanie Corocznej Kontroli i Pomiarów Wybranych Elementów Instalacji Przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowej Kontroli i Pomiarów Wybranych Elementów Instalacji Przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu P. Poż. i Legalizacji Butli Marek Hamerski z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 7 – Wykonanie Corocznego Przeglądu Wentylacji Mechanicznej w garażach wielostanowiskowych podziemnych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Wentylacji Mechanicznej w garażach wielostanowiskowych podziemnych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

DANklima Daniel Dudek z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 8 – Wykonanie Okresowej Półrocznej Kontroli, Serwisu i Konserwacji Elementów Systemu Oddymiania D+H w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowej Półrocznej Kontroli, Serwisu i Konserwacji Elementów Systemu Oddymiania D+H w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 9 – Wykonanie Corocznego Okresowego Przeglądu Placów Zabaw w latach 2019-2021, na nieruchomościach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Placów Zabaw w latach 2019-2021, na nieruchomościach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

FENSTER Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy