Przetarg nr 7 – przetarg na wykonanie drenażu opaskowego przy budynku przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy

2018.06.21

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na wykonanie drenażu odwadniającego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy.

Wszystkie informacje na temat w/w zadania i potrzebne do złożenia oferty zawarte są
w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dodatkowo zamieszczamy również załączniki nr 1, 1a, 1b, 1c oraz 2a, 2b, 3, które należy wypełnić i uzupełnione załączyć do swojej oferty.

Oferty prosimy złożyć do dnia 20.07.2018 roku do godz. 1000 w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zadanie.

Załączniki dostępne są po kliknięciu w tytuł ogłoszenia.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie drenażu odwadniającego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy wybrano ofertę firmy:

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Transport oraz Usługi Różne Grzegorz Gryszówka z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg na wykonanie remontów 2018

2018.03.22

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o wynikach przetargów na wykonanie remontów w 2018 roku w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni.

 

Przetarg nr 1 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gołębiej 11 i ul. Gołębiej 57 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gołębiej 11 i ul. Gołębiej 57 w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszcz

 

Przetarg nr 2 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fałata 9 i ul. Gołębiej 30A w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fałata 9 i ul. Gołębiej 30A w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszcz

 

Przetarg nr 3 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fałata 8 i ul. Fałata 10 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fałata 8 i ul. Fałata 10 w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszcz

 

Przetarg nr 4 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 16 i ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 16 i ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

 

Przetarg nr 5 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 14 i ul. Okulickiego 1 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 14 i ul. Okulickiego 1 w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

 

Przetarg nr 6 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jaskółczej 42 i ul. Ks. Skorupki 67 i 69 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jaskółczej 42 i ul. Ks. Skorupki 67 i 69 ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg na utrzymanie czystości

2017.11.21

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o wynikach przetargu na utrzymanie czystości w budynkach przy ul. Gołębiej 66A, 66B i 66C znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości klatek schodowych, pomieszczeń ogólnego użytku i garaży podziemnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 66A, B, C.

Załączniki:
Pismo przewodnie
Załącznik nr 1 - wykaz danych szczegółowych
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na utrzymanie czystości klatek schodowych, pomieszczeń ogólnego użytku i garaży podziemnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 66A, 66B i 66C wybrano ofertę firmy:

ISO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wykonanie przeglądów okresowych 2017/2018

2017.10.04

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że zakończono procedurę wyłaniania wykonawców na przeprowadzenie poszczególnych przeglądów okresowych w 2017 i 2018 roku w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni. Z uwagi na charakter i specyfikę tych przeglądów oraz doświadczenie z lat ubiegłych zdecydowano o sposobie wyłonienia wykonawcy w trybie negocjacji. W tym trybie udzielania zamówienia wysłane zostały do wybranych wykonawców zaproszenia do przedstawienia swojej oferty cenowej na wykonanie danego przeglądu. Dla każdego z przeglądów zaproszenia wysłano do 4 wybranych wykonawców (minimalna liczba to 3 – zgodnie z „Regulaminem zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom” uchwalonym na posiedzeniu Rady Nadzorczej Uchwałą RN nr 31 z dnia 17.05.2016 roku). Po okresie wyznaczonym do złożenia oferty tj. 28.02.2017r. wyłoniony został do każdego rodzaju przeglądu wykonawca, który w 2017 i 2018 roku będzie te przeglądy wykonywał. Wyniki poniżej:

 

Nr 1 – Wykonanie Pięcioletniego Przeglądu Budowlanego budynków będących w zasobach spółdzielni, a wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Pięcioletniego Przeglądu Budowlanego budynków będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

BENDER BUILDING Szymon Kubicki z siedzibą w Żninie

 

Nr 2 – Wykonanie Okresowego Rocznego Przeglądu Budowlanego budynków będących w zasobach spółdzielni, a wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Rocznego Przeglądu Budowlanego budynków będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

BENDER BUILDING Szymon Kubicki z siedzibą w Żninie

 

Nr 3 – Wykonanie Pięcioletniej Kontroli Stanu Technicznego Instalacji Elektrycznej i Piorunochronnej w budynkach będących w zasobach spółdzielni, a wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Pięcioletniej Kontroli Stanu Technicznego Instalacji Elektrycznej i Piorunochronnej w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

LUXCONTROL POLSKA Krzysztof Trześniewski z siedzibą w Pile

 

Nr 4 – Wykonanie Corocznego Sprawdzenia Szczelności Instalacji Gazowej w budynkach będących w zasobach spółdzielni, a wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Corocznego Sprawdzenia Szczelności Instalacji Gazowej w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Technicznych E.W.A. z siedzibą w Toruniu

 

Nr 5 – Wykonanie Okresowego Przeglądu Przewodów Kominowych Wentylacyjnych, Spalinowych i Dymowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni, a wyszczegółnionych w załączniku nr 1 i 2.

Załącznik nr 1 i nr 2

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Przewodów Kominowych Wentylacyjnych, Spalinowych i Dymowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Technicznych E.W.A. z siedzibą w Toruniu

 

Nr 6 – Wykonanie Okresowej Kontroli i Pomiarów Wybranych Elementów Instalacji Przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowej Kontroli i Pomiarów Wybranych Elementów Instalacji Przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu P. Poż. i Legalizacji Butli Marek Hamerski z siedzibą w Bydgoszczy

 

Nr 7 – Wykonanie Okresowego Przeglądu Wentylacji Mechanicznej w garażach wielostanowiskowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Wentylacji Mechanicznej w garażach wielostanowiskowych w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe System Mruk Marcin z siedzibą w Solcu Kujawskim

 

Nr 8 – Wykonanie Okresowej Półrocznej Kontroli, Serwisu i Konserwacji Elementów Systemu Oddymiania D+H w budynkach będących w zasobach spółdzielni.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowej Półrocznej Kontroli, Serwisu i Konserwacji Elementów Systemu Oddymiania D+H w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

 

Nr 9 – Wykonanie Okresowego Przeglądu Placów Zabaw na nieruchomościach będących w zasobach spółdzielni.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Placów Zabaw na nieruchomościach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

FENSTER s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

Wymiana podzielników kosztów ciepła – Jesień 2017

2017.10.03