Przetarg nieograniczony nr 1/2022

2022.05.16

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 1 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2
w Bydgoszczy wraz z remontem zewnętrznym portalu III klatki schodowej
i remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu nr 1
i złożenia swojej oferty przetargowej na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2
w Bydgoszczy wraz z remontem zewnętrznym portalu III klatki schodowej
i remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów”
.

Wszystkie informacje na temat w/w zamówienia, potrzebne do złożenia oferty,
zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dodatkowo zamieszczamy również załączniki nr 1b i nr 2, które należy wypełnić
i uzupełnione załączyć do swojej oferty.

Oferty prosimy złożyć do dnia 30.05.2022 roku do godz. 1000 w Sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy.
Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty
w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zamówienie

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

2022.03.31

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy nawiąże trwałą współpracę z firmami budowlanymi do prowadzenia w kolejnych latach prac remontowych na nieruchomościach zarządzanych przez naszą spółdzielnię.

Prace remontowe głównie dotyczyć będą:

  • – remontu balkonów systemem tradycyjnym wraz z renowacją balustrad,
  • – remontu stalowych balustrad na balkonach, tarasach, przy wejściach do budynków,
  • – remontu elewacji budynków, również z dodatkowym dociepleniem ścian,
  • – remontu wnętrz klatek schodowych i portali wejściowych,
  • – remontu z zewnątrz portali wejściowych do klatek schodowych,
  • – remontu murów oporowych przy zjazdach do garaży,
  • – remontu nawierzchni chodników, dróg, parkingów, placów zabaw,
  • – napraw dekarskich.

Firmy budowlane chętne do podjęcia współpracy zapraszamy do przesyłania swoich ofert na adres mailowy: inwestycje@psm.bydgoszcz.pl

Mile widziane referencje z wykonanych wcześniej prac.

Zapraszamy