Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2/2022 na roboty budowlane

2022.11.15

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w podpiwniczeniu i lokalem usługowym w parterze wraz z niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Fałata 12 w Bydgoszczy, dz. nr  342/2,345/4 obręb 74:

wybrano ofertę firmy: „Jeżbud” Firma Usługowo Handlowa Dariusz Jeżewski

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Taczaka 6 Bydgoszczy

2022.11.10

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na zbycie prawa odrębnej własności lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 72,60 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kawiarki, pomieszczenia technicznego i łazienki z wc, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196711/4 nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy

2022.10.17

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu nr 17 położonego w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy o łącznej powierzchni 52,65 m2, położonego na 4 kondygnacji, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, piwnicy o pow. 6,75 m2, nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy o powierzchni użytkowej 52,65 m2, położonego na 4 kondygnacji, w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, piwnicy o pow. 6,75

 

 

Przetarg nieograniczony nr 1/2022

2022.06.22

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 1 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2 w Bydgoszczy
wraz z remontem zewnętrznym portalu III klatki schodowej
i remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2 w Bydgoszczy
wraz z remontem zewnętrznym portalu III klatki schodowej i remontem fragmentów elewacji
w rejonie odnawianych balkonów” wybrano ofertę firmy:

Firma Remontowo Budowlana BROTHERS BUD Mirosław Cichoracki  z siedzibą w Maksymilianowie

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 1/2022.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 14/2021

2021.07.26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 14 pod nazwą:

„Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

Obszar I: Gersona 19, 19A, 21, 23, Ks. Skorupki 102

wybrano ofertę firmy: Czapla 7 Sp. z o. o. z siedzibą w m. Dąbrówka Nowa

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

Obszar II: Gołębia 66A, 66B, 66C, 73

wybrano ofertę firmy: ISO Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomości:

Obszar III: Strzelecka 59

wybrano ofertę firmy: ISO Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 13/2021

2021.07.21

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 13 pod nazwą:

„Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

OBSZAR I:       Gołębia 57, Jaskółcza 48, Gołębia 63, 65, Konopczyńskiego 1

OBSZAR III:     Sokołów Bydgoskich 1

wybrano ofertę firmy: ASW Sp. z o. o. z siedzibą w Osielsku

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

OBSZAR II:      Gnieźnieńska 17, 17A, 17B, 21; Fałata 8, 9, 10, 14; Gołębia 26a, 28, 30, 30A; Strzelecka 43

OBSZAR IV:     Gołębia 45, 47; Jaskółcza 42

wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kotwica” Paweł Kotwica  z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 11/2021

2021.07.06

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na zbycie prawa odrębnej własności lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 72,60 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kawiarki, pomieszczenia technicznego i łazienki z wc, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196711/4 nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym nr 12/2021

2021.07.05

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym nr 12/2021 na wykonanie zadania p.n.

„Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, nawadnianiem oraz utrzymaniem i pielęgnacją terenu zielonego przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Zaświat 5  i 7 w Bydgoszczy, dz. nr 240/8 obręb 121. ”

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, nawadnianiem oraz utrzymaniem i pielęgnacją terenu zielonego przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Zaświat 5  i 7 w Bydgoszczy, dz. nr 240/8 obręb 121.” wybrano ofertę firmy:

ASW Sp. z o. o. z siedzibą w Osielsku

Przetarg nieograniczony nr 8/2021

2021.05.28

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na zbycie prawa odrębnej własności lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 72,60 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kawiarki, pomieszczenia technicznego i łazienki z wc, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196711/4 nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg nieograniczony nr 7/2021

2021.05.28

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na zbycie prawa odrębnej własności lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 72,60 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kawiarki, pomieszczenia technicznego i łazienki z wc, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196711/4 nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.