Przetarg ograniczony nr 6/2023 na roboty rozbiórkowe

2023.10.06

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza zaproszonych Wykonawców do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na roboty rozbiórkowe p.n. „Roboty rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 43 w Bydgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 7/2 w obrębie 0086) wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu”.

Wszystkie informacje na temat w/w zamówienia i materiały potrzebne do złożenia oferty zawarte są
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które zaproszeni Wykonawcy otrzymali wraz z zaproszeniem.

Oferty prosimy złożyć do dnia 13.10.2023 roku do godz. 1000 w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zamówienie.

Przetarg nieograniczony nr 5/2023 na projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej

2023.04.05

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

przetarg nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:

„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy
ul. Gołębiej 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu nr 5 i złożenia swojej oferty przetargowej na roboty budowlane p.n. „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy
ul. Gołębiej 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy
ul. Gołębiej 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

WAKCom Wiesław Kanabaj z Żołędowa

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 5/2023

 

Przetarg nieograniczony nr 4/2023 na roboty budowlane

2023.02.02

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 4 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 4
w Bydgoszczy wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 4 w Bydgoszczy
wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów” wybrano ofertę firmy:

Firma Remontowo Budowlana BROTHERS BUD Mirosław Cichoracki  z siedzibą w Maksymilianowie

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 4/2023

Przetarg nieograniczony nr 3/2023 na roboty budowlane

2023.01.26

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 3 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 13
w Bydgoszczy wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 13 w Bydgoszczy
wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów” wybrano ofertę firmy:

Firma Remontowo Budowlana BROTHERS BUD Mirosław Cichoracki  z siedzibą w Maksymilianowie

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 3/2023.

Przetarg nieograniczony nr 2/2023 na roboty budowlane

2023.01.19

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 2 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. „Remont balustrad balkonowych wraz z odświeżeniem malowania płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 6A w Bydgoszczy – etap II

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balustrad balkonowych wraz z odświeżeniem malowania płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 6A w Bydgoszczy – etap II” wybrano ofertę firmy:

JR CONSTRUCTION Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 1/2023 na roboty budowlane

2023.01.19

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 1 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2 w Bydgoszczy wraz z remontem zewnętrznym portalu I klatki schodowej i remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2 w Bydgoszczy
wraz z remontem zewnętrznym portalu I klatki schodowej i remontem fragmentów elewacji
w rejonie odnawianych balkonów” wybrano ofertę firmy:

Firma Remontowo Budowlana BROTHERS BUD Mirosław Cichoracki  z siedzibą w Maksymilianowie

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 1/2023.

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Taczaka 6 Bydgoszczy

2023.01.19

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 położonego na 4 kondygnacji w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy, o powierzchni użytkowej 52,65 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 6,75 m2.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 2/2022 na roboty budowlane

2022.11.15

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w podpiwniczeniu i lokalem usługowym w parterze wraz z niezbędną do funkcjonowania obiektu infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Fałata 12 w Bydgoszczy, dz. nr  342/2,345/4 obręb 74:

wybrano ofertę firmy: „Jeżbud” Firma Usługowo Handlowa Dariusz Jeżewski

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Taczaka 6 Bydgoszczy

2022.11.10

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na zbycie prawa odrębnej własności lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 72,60 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kawiarki, pomieszczenia technicznego i łazienki z wc, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196711/4 nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy

2022.10.17

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu nr 17 położonego w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy o łącznej powierzchni 52,65 m2, położonego na 4 kondygnacji, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, piwnicy o pow. 6,75 m2, nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy o powierzchni użytkowej 52,65 m2, położonego na 4 kondygnacji, w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, piwnicy o pow. 6,75