Przetarg nieograniczony nr 2 – Wykonanie Rocznego Przeglądu Budowlanego w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Rocznego Przeglądu Budowlanego w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

BENDER BUILDING Szymon Kubicki z siedzibą w Żninie

Przetarg nieograniczony nr 3 – Wykonanie Pięcioletniej Kontroli Stanu Technicznego Instalacji Elektrycznej, Pomiarów Rezystancji Izolacji i Skuteczności Zerowania, Kontroli Instalacji Piorunochronnych w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Pięcioletniej Kontroli Stanu Technicznego Instalacji Elektrycznej, Pomiarów Rezystancji Izolacji i Skuteczności Zerowania, Kontroli Instalacji Piorunochronnych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

I. P. P. Amper u. e. Ewa Jasińska z siedzibą w Malborku

Przetarg nieograniczony nr 4 – Wykonanie Corocznego Sprawdzenia Szczelności Instalacji Gazowej w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Corocznego Sprawdzenia Szczelności Instalacji Gazowej w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Technicznych E.W.A. Zdzisław Jasiński z siedzibą w Toruniu

Przetarg nieograniczony nr 5 – Wykonanie Okresowego Przeglądu Przewodów Kominowych Wentylacyjnych, Spalinowych i Dymowych w latach 2019-2021 budynków będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Przewodów Kominowych Wentylacyjnych, Spalinowych i Dymowych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Technicznych E.W.A. Zdzisław Jasiński z siedzibą w Toruniu

Przetarg nieograniczony nr 6 – Wykonanie Corocznej Kontroli i Pomiarów Wybranych Elementów Instalacji Przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowej Kontroli i Pomiarów Wybranych Elementów Instalacji Przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu P. Poż. i Legalizacji Butli Marek Hamerski z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 7 – Wykonanie Corocznego Przeglądu Wentylacji Mechanicznej w garażach wielostanowiskowych podziemnych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Wentylacji Mechanicznej w garażach wielostanowiskowych podziemnych w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

DANklima Daniel Dudek z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 8 – Wykonanie Okresowej Półrocznej Kontroli, Serwisu i Konserwacji Elementów Systemu Oddymiania D+H w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowej Półrocznej Kontroli, Serwisu i Konserwacji Elementów Systemu Oddymiania D+H w latach 2019-2021, w budynkach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 9 – Wykonanie Corocznego Okresowego Przeglądu Placów Zabaw w latach 2019-2021, na nieruchomościach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a wyszczególnionych w załącznikach do przetargu: nr 1 (2019r.), nr 2 (2020r.), nr 3 (2021r.).

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie Okresowego Przeglądu Placów Zabaw w latach 2019-2021, na nieruchomościach będących w zasobach spółdzielni wybrano ofertę firmy:

FENSTER Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nr 8 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. „Czyszczenie elewacji na wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy”.

2018.09.02

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na roboty budowlane p.n. „Czyszczenie elewacji na wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy”.

Wszystkie informacje na temat w/w zamówienia i potrzebne do złożenia oferty zawarte są
w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dodatkowo zamieszczamy również załączniki nr 1 i 2, które należy wypełnić i uzupełnione załączyć do swojej oferty.

Oferty prosimy złożyć do dnia 20.09.2018 roku do godz. 1000w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zamówienie.

SIWZ oraz załączniki dostępne są po kliknięciu w tytuł ogłoszenia o przetargu nr 8 !

Pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego po kliknięciu w tytuł ogłoszenia o przetargu nr 8 !

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. „Czyszczenie elewacji na wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

MYKO POLSKA Andrzej Majewski z siedzibą w m. Suchy Las

Przetarg nr 7 – przetarg na wykonanie drenażu opaskowego przy budynku przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy

2018.06.21

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na wykonanie drenażu odwadniającego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy.

Wszystkie informacje na temat w/w zadania i potrzebne do złożenia oferty zawarte są
w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dodatkowo zamieszczamy również załączniki nr 1, 1a, 1b, 1c oraz 2a, 2b, 3, które należy wypełnić i uzupełnione załączyć do swojej oferty.

Oferty prosimy złożyć do dnia 20.07.2018 roku do godz. 1000 w sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zadanie.

Załączniki dostępne są po kliknięciu w tytuł ogłoszenia.

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie drenażu odwadniającego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gersona 19A w Bydgoszczy wybrano ofertę firmy:

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Transport oraz Usługi Różne Grzegorz Gryszówka z siedzibą w Bydgoszczy