Wynik konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

Rada Nadzorcza Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na  posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2020 r. podjęła decyzję w formie Uchwały nr 52/20 o wyborze Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Prezesem Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy została Pani Barbara Bernasińska.

Nasi Partnerzy