Sekretariat
ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
Monika Grochowska
tel. /fax 52 342 07 66
e-mail:
Biuro OBsługi Klienta
W każdy wtorek od godz. 14.00 do 18.00
ul. Strzelecka 59
85-309 Bydgoszcz
tel. 52 373 15 42
 Kierownik Biura Obsługi Klienta
Joanna Ogieniewska- wew.201
ul. Zaświat 32
tel. 52 522-30-10
tel. 52 342-07-66
Małgorzata Romanczewska – wew.202
Paulina Baranowska – Nowicka- wew. 206
Tomasz Gaura – wew. 203
e-mail:
Dział księgowy
ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
tel. 52 342 07 66
Patrycja Kosińska – wew.405
Ewa Meinert – wew. 404
Agata Mierzejewska – wew.402
e-mail:
Główny księgowy
ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
tel. 52 342 07 66
Główna Księgowa Barbara Jankowiak- wew. 407
mail: gksiegowy@psm.bydgoszcz.pl
Z-ca Głównej Księgowej – Marta Dybikowska – wew.401
Dział Techniczno – Eksploatacyjny
ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
tel. 52 342 07 66
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego
Przemysław Widźgowski – wew.303
Beata Skibicka – wew.301
Tomasz Lawrenz – wew.302
e-mail:
Zaświat 32
tel. 52 373 15 42
Aleksandra Prokopowicz – wew.307
Krzysztof Żelazny – wew.306
Krzysztof Poszywak – wew.304
Paulina Kluza – wew. 305
Paulina Jędruszewska- wew.308
e-mail:
Nasi Partnerzy