Zespół Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy
Nasz zespół
Sekretariat
 
ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
e-mail:
Biuro OBsługi Klienta
 
ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
Kierownik Biura Obsługi Klienta
Joanna Ogieniewska – wew. 201
Małgorzata Romanczewska – wew. 202
Tomasz Gaura – wew. 203
Paulina Baranowska-Nowicka – wew. 206
 
ul. Strzelecka 59
85-309 Bydgoszcz
W każdy wtorek od godz. 14.00 do 18.00
e-mail:
Dział księgowy
 
ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
Agata Mierzejewska – wew. 402
Angelika Jarocha – wew. 403
Robert Trojan – wew. 404
Patrycja Kosińska – wew. 405
Agnieszka Rutkowska – Tatka – wew. 406
e-mail:
Główny księgowy
 
ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
p.o. Głównej Księgowej
Marta Dybikowska – wew. 401
Dział Techniczno – Eksploatacyjny
 
ul. Zaświat 32
85-685 Bydgoszcz
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego
Przemysław Widźgowski – wew. 303
Beata Skibicka – wew. 301
Tomasz Lawrenz – wew. 302
e-mail:
Krzysztof Poszywak – wew. 304
Paulina Kluza – wew. 305
Beata Kozańska – wew. 306
Aleksandra Prokopowicz – wew. 307
Paulina Jędruszewska- wew. 308
e-mail:
Nasi Partnerzy