Aktualności

Informacja

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. biura Spółdzielni będą nieczynne. W przypadku awarii prosimy o kontakt z pogotowiem technicznym pod nr tel. 504038481

Walne Zgromadzenie 2024

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, § 55 ust. […]

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r. biura Spółdzielni będą nieczynne. W przypadku awarii prosimy o kontakt z pogotowiem technicznym pod nr tel. 504038481

Historia Spółdzielni

 

Od 30 lat nad prawidłowym funkcjonowaniem Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy czuwa Rada Nadzorcza. Obrady członków bywały burzliwe, jednak skutkowały podejmowaniem najistotniejszych dla Spółdzielni uchwał. Rada Nadzorcza czuwa także nad działalnością Zarządu i finansami Spółdzielni. Jej obowiązki przez te wszystkie lata pozostawały niezmienne, ale zmianie ulegał jej skład. W związku z tym warto wymienić jej członków.

1990-1995 – Bogdan Abramowski, Danuta Pawłowska, Andrzej Łopuszyński, Zbigniew  Wojtczak, Bogumił Glaubert, Jerzy Tomaszewski, Piotr Rogowski, Grzegorz Banach, Marek  Łosiński, Tomasz Warda, Krzysztof Sobień.

1996-2001 – Bogdan Abramowski, Tomasz Warda, Andrzej Łopuszyński, Danuta Pawłowska, Bogumił Glaubert, Grzegorz Banach, Marek Łosiński, Krzysztof Sobień, Zbigniew Wojtczak, Jacek Arnold, Robert Opara, Lech Lewandowski, Krystyna Szarafińska.

2002-2004 – Tomasz Warda, Andrzej Łopuszyński, Danuta Pawłowska, Marek Łosiński, Stanisława Rościszewska, Lech Lewandowski, Beata Kowalczyk, Robert Opara, Jacek Arnold.

2004-2007 – Lech Lewandowski, Tomasz Warda, Stanisław Gaczkowski, Robert Opara, Jan Rościszewski, Grzegorz Kufel, Marek Łosiński, Lech Ejsymont.

2007-2010 – Stanisław Gaczkowski, Marek Łosiński, Maria Lewandowska, Danuta Pawłowska, Jan Rościszewski, Jerzy Sitek, Grzegorz Kufel.

2010-2013 – Jerzy Sitek, Danuta Pawłowska, Beata Kowalczyk, Magdalena Rulewska, Agnieszka Szafran, Robert Opara, Lech Lewandowski

2013-2016 – Stanisław Gaczkowski, Maria Lewandowska, Paweł Czajka, Agnieszka Szafran, Magdalena Rulewska, Krzysztof Gutowski, Beata Kowalczyk.

2016-2018 – Stanisław Gaczkowski, Maria Lewandowska, Paweł Czajka, Piotr Józefowski, Agnieszka Tybus, Paulina Woźniak, Anna Grzanka.

2019-2020 – Piotr Józefowski, Paulina Woźniak, Grzegorz Kufel, Anna Grzanka, Wiera Adamczyk, Agnieszka Tybus, Magdalena Rulewska, Beata Kowalczyk.

Kobiecą ręką

Budowniczy PSM – Prezes Wiesław Gęsikowski zmarł w maju 2020 roku. Ten nieoczekiwany obrót zdarzeń przepełnił nas smutkiem. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy utraciła swojego dyrygenta. W związku z tym Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs, by znaleźć nowego Prezesa. Rytm wypracowany przez śp. Wiesława Gęsikowskiego, doskonale rozumiała i czuła kobieta, która współpracowała z nim od lat. Przebyta przez nią droga ułatwiła poznanie Spółdzielni od środka. Przez 17 lat była po kolei Referentem, Specjalistą, Główną księgową i pełnomocnikiem Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Barbarę Bernasińską. Dotychczas urząd ten był sprawowany przez mężczyzn. Tym razem Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy będzie prowadzona kobiecą ręką. Nowa Pani Prezes to osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje. W 2016 roku otrzymała uprawnienia Lustratora wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą. W nowej roli z pewnością pomoże jej  wiedza, którą zdobyła na studiach podyplomowych z zakresu budowania kompetencji menadżerskich liderów biznesu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiadane uprawnienia, doświadczenie i świeże spojrzenie na sprawy Spółdzielni, z pewnością okażą się przydatne w tej pracy. Pani Prezes otrzymała także wsparcie Kierownika Działu Techniczno – Eksploatacyjnego i Pełnomocnika Zarządu. Mowa tu o Przemysławie Widźgowskim, który ma duże doświadczenie i wiedzę techniczną oraz bardzo dobrze zna nieruchomości PSM od wybudowania po eksploatację. Posiada uprawnienia budowlane oraz jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Ze Spółdzielnią jest związany od 16 lat. Barbara Bernasińska otoczyła się doświadczoną, zaufaną i kompetentną kadrą: p.o. Głównej Księgowej to Ewa Jurkowska od 10 lat w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, a na p.o. kierownika BOK Joanna Ogieniewska od 16 lat w szeregach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Wśród zaufanych współpracowników należy wymienić także Monikę Grochowską. To osoba związana ze Spółdzielnią od 20 lat. Pracowała w księgowości, administracji oraz w dziale inwestycji. Następnie przejęła sekretariat po Pani Hannie Łobodzie. Obecnie to Asystentka Pani Prezes.

A jaki jest pomysł na przyszłość Spółdzielni? Pani Prezes stawia na człowieka. W planie rozwoju, jaki stworzyła dla PSM podkreśliła trzy ważne kwestie. Zależy jej na zadowoleniu osób mieszkających w zadbanych nieruchomościach. W strategii tej skupiła się także na nabywcach nowych mieszkań. Zależy jej na satysfakcji klientów, którzy dokonają zakupu nieruchomości w optymalnej cenie, doskonałej lokalizacji i bez usterek. Będzie również motywować pracowników utożsamiających się z PSM.

Pani Prezes nie zamierza zwolnić dotychczasowego tempa rozwoju Spółdzielni i budowania inwestycji. Zwiększenie powierzchni, którą zarządza  Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy oznacza, że jesteśmy w stanie utrzymać pod kontrolą jednostkowy koszt stały generowany przez Spółdzielnię. By tak się stało, będzie skupiała się na nowoczesnym i dobrym zarządzaniu. To przyciągnie nowych klientów. Urozmaiceniem całości będą innowacyjne rozwiązania budowlane, a także szczególna dbałość o ekologię i jakość.

Liczby nie kłamią

Obecnie nasze zasoby znajdują się na pięciu osiedlach: Fordon, Śródmieście, Szwederowo, Górzyskowo i Leśne. Zarządzamy nieruchomościami, w których usytuowane są 72 budynki mieszkalne z 2341 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ponad 133 tysiące m2 oraz jeden kompleks garażowy. A jak liczby zmieniały się na przestrzeni lat? Wystarczy spojrzeć na powierzchnie lokali mieszkalnych.

Recepta na sukces

Rzecz jasna każdy okręt potrzebuje kapitana. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy była i jest zarządzana przez doskonałych strategów. Jednakże na sukces złożyła się praca całego zespołu.

Dlatego warto wymienić pracowników, którzy byli związani z Pomorską Spółdzielnią Mieszkaniową w Bydgoszczy: Jacek Arnold, Zdzisław Barykowski, Ewa Białoskórska, Małgorzata Brzeskwińska, , Leonard Buczkowski, Wacław Bykowski, Jerzy Gajzler, Wiesław Gęsikowski, Tadeusz Gierszewski, Wiesława Grochowska, Jan Kalemba, Jadwiga Kamieniarz, Elżbieta Kin, Wiesław Klunder, Jerzy Knut,  Elżbieta Kobryś, Hanna Łoboda, Kazimierz Łuczkowski, Stefania Łuczkowska, Anna Malinowska, Renata Matuszak, Sławomir Michalski, Grażyna Miklas, Tadeusz Nowaliński, Sara Olszewska, Danuta Pawłowska, Dorota Piasecka, Andrzej Pieniężny, Jerzy Poliszak, Mirosława Poliszak, Mirosława Radowska, Marek Robaszkiewicz, Zofia Romanowska, Edyta Semrau, Maria Strzyżewska, Jerzy Tomaszewski, Jadwiga Wasilewska, Justyna Weissgerber, Jarosław Wilczarski, Magdalena Wilczarska,  Zbigniew Wojtczak, Anna Wronkowska.

Oraz tych, którzy nadal są z nami: Barbara Bernasińska, Marta Dybikowska, Tomasz Gaura, Monika Grochowska, Paulina Jędruszewska, Ewa Jurkowska, Maria Kaznowska, Paulina Kluza, Patrycja Kosińska, Jarosław Kowalski, Przemysław Mazur, Agata Mierzejewska, Magdalena Korzeńska, Tomasz Lawrenz, Joanna Ogieniewska, Aleksandra Prokopowicz, Małgorzata Romanczewska, Beata Skibicka, Andrzej Świtała, Kamil Szwajkowski, Przemysław Widźgowski, Bogusława Zielińska, Krzysztof Żelazny.

Na medal

Nowy Prezes sprawił, że Zarząd PSM jeszcze bardziej wsłuchał się w potrzeby mieszkańców. Byliśmy współorganizatorami licznych festynów rekreacyjnych oraz świąt. Dzięki temu osiedla, na których znajdują się zarządzane przez nas bloki, tętniły życiem. Stwarzaliśmy okazje do rodzinnych spotkań i wspólnej zabawy. Te i inne zmiany zostały zauważone między innymi przez Wojewodę i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Otrzymaliśmy wyróżnienia i medale, które do dziś zdobią nasze biuro.

Jasno określone zasady gospodarowania PSM przyczyniły się do otrzymania wyróżnienia od Krajowej Izby Gospodarczej. Przyznano nam złoty certyfikat za jakość prowadzonego biznesu.

Racjonalnie i odważnie – zarządzanie Prezesa Gęsikowskiego

W październiku 2002 roku Prezes Tomaszewski przeszedł na zasłużoną emeryturę. Jego miejsce zajął Wiesław Gęsikowski. Nowy Prezes PSM został wybrany przez członków Rady Nadzorczej w tajnych wyborach. Był to moment przełomowy dla naszej Spółdzielni. Dlaczego? Bo nastały zmiany, dzięki którym eliminowaliśmy problemy i rośliśmy w siłę. Zarządzanie w wykonaniu Prezesa Gęsikowskiego widać w liczbach. Określają je dwa słowa: racjonalnie i odważnie. Nowy Prezes zastał PSM w trudnej sytuacji kadrowo-finansowej, jednak miał pomysł na to, jak temu zaradzić.

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy zarządzana przez Prezesa Gęsikowskiego wybudowała  i oddała do użytku nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 61 200 m2.  Budynki znajdują się na Szwederowie, Górzyskowie oraz na osiedlu Leśnym. Największym sukcesem inwestycyjnym Prezesa była decyzja o rozpoczęciu nowych inwestycji przy ulicach Powstańców Warszawy oraz Zaświat. Zwłaszcza ta pierwsza inwestycja to akt odwagi nowego Prezesa. Dlaczego? Bo niewielu członków wierzyło w jej powodzenie. Jak się okazało, intuicja go nie zawiodła. W realizacji tego przedsięwzięcia pomocna okazała się wiarygodność Spółdzielni. Dzięki niej pozyskaliśmy kredyty, które były niezbędne, by ruszyć z budową.

Nowe inwestycje budowlane Spółdzielni, to miejsca doskonale skomunikowane z centrum miasta. Sąsiedztwo terenów zielonych sprawia, że stanowią atrakcyjne miejsca do życia. Ulica Zaświat 32 stała się także idealnym miejscem na siedzibę PSM, która funkcjonuje do dziś.

Kadencja Prezesa Gęsikowskiego miała wpływ na dotychczasową jakość życia osób mieszkających na osiedlach zarządzanych przez Spółdzielnię. Rozpoczęto remonty, zadbano o infrastrukturę oraz bezpieczną przestrzeń do zabawy dla dzieci. Osiedla piękniały, a PSM kwitła.

Wraz z Prezesem w poczet nowych pracowników została przyjęta Maria Kaznowska. Jej przygoda z Pomorską Spółdzielnią Mieszkaniową rozpoczęła się w 2003 roku i trwa do dziś. Z początku objęła stanowisko Głównej Księgowej, jednocześnie pełniła obowiązki pełnomocnika Zarządu. Dzisiaj pracuje jako Specjalista ds. kontroli.

Za kadencji Jerzego Tomaszewskiego doszło także do wielu zmian wewnętrznych i kadrowych. Wraz z nowym Prezesem, w poczet Członków Zarządu została przyjęta Jadwiga Wasilewska (do 1998 roku). Stworzono także stanowiska kierownicze. Osobą odpowiedzialną za inwestycje została Dorota Piasecka. Kierownikiem Administracji mianowano Jerzego Poliszaka, który pełnił także funkcję pełnomocnika Zarządu w latach 1990-2015. Lata pracy spędzone w Spółdzielni spowodowały, że zna całą historię PSM: pamięta realizacje budynków, poznał mieszkańców osiedli i pracowników. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o pracownikach, którzy są z nami kolejno od 30, 25 i 23 lat. Mowa o Małgorzacie Romanczewskiej zajmującej się sprawami członkowsko-mieszkaniowymi a od niedawna również obsługą klienta w Biurze Obsługi Klienta, Agacie Mierzejewskiej od początku związanej z Działem Księgowości a w szczególności z obszarem zajmującym się naliczaniem opłat eksploatacyjnych i rozliczaniem mediów oraz Beacie Skibickiej, która sprawuje pieczę nad każdą nowo rozpoczętą inwestycją i nadzoruje jej przebieg.

W czasie kadencji drugiego Prezesa Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, obsadzono także stanowisko Głównej Księgowej. Objęła je Wiesława Grochowska, która pracowała w Spółdzielni do 2003 roku. Do zespołu dołączył także Jerzy Gajzler, który objął stanowisko Kierownika inwestycji.

Rośniemy w siłę!

Dnia 2 stycznia 1996 roku w wyniku tajnego głosowania członków Rady Nadzorczej, został wybrany nowy Prezes Spółdzielni. Urząd ten objął Jerzy Tomaszewski.

Ale nie są to jedyne zmiany, które zapisały się na kartach historii Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Kluczem dla tego okresu była odpowiedź na pytanie: ile czasu potrzeba, żeby wybudować 30 budynków mieszkalnych dla setek rodzin? Okazuje się, że można to zrobić w ciągu sześciu lat. Być może dla jednych to mało, ale nie dla Jerzego Tomaszewskiego. Nowy Prezes do 2002 roku oddał aż 30 budynków gotowych do zamieszkania na osiedlach Szwederowo, Śródmieście i Górzyskowo. Ich powierzchnia to łącznie 37 500 m2. Dla Spółdzielni był to czas bardzo intensywnego rozwoju inwestycyjnego.

Działalność PSM stopniowo nabierała rozpędu. Spółdzielnia przeszła szereg zmian organizacyjnych. Rosła także w liczbę członków. Wszystko za sprawą kolejnych budynków mieszkaniowych, które zostały oddane do użytku. Do końca 1994 roku PSM zarządzała nieruchomościami o łącznej powierzchni 34 369 m2.

Za kadencji Prezesa Buczkowskiego miała miejsce przeprowadzka. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa zmieniła swoją dotychczasową siedzibę na budynek przy ulicy Kołobrzeskiej 15 w Bydgoszczy. Budynek został dostosowany do potrzeb Spółdzielni przy pomocy firmy NOWOBUD.

Do grona zaufanych pracowników Prezesa Buczkowskiego dołączyła Hanna Łoboda. To osoba, która była związana się ze Spółdzielnią od początku działalności.  Zajmowała się obsługą sekretariatu  również w czasie kadencji dwóch kolejnych Prezesów, prowadziła sprawy kadrowe. Organizowała Walne Zgromadzenia i obsługiwała Radę Nadzorczą.

Kadencja Leonarda Buczkowskiego zakończyła się w grudniu 1995 roku. Ze względu na ciężką chorobę, Prezes zrezygnował z pełnionej funkcji. W związku z tym konieczny był wybór nowego Prezesa Spółdzielni.

3…2…1… wystartowali

Był zimny, styczniowy poranek 1990 roku. Pomimo mrozu panującego na zewnętrz, atmosfera w Bydgoszczy tego dnia była naprawdę gorąca. Miało narodzić się coś wielkiego. Pomiędzy siedmioma osobami zawiązał się Społeczny Komitet Organizacyjny, który dał początek Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień ten wpisał się do historii dzięki: Leonardowi Buczkowskiemu, Markowi Robaszkiewiczowi, Jackowi Arnoldowi, Danucie Pawłowskiej, Mirosławie Radowskiej, Sławomirowi Michalskiemu oraz Zbigniewowi Wojtczak.

Trzy miesiące później słowa przeszły w czyny – uchwalono i podpisano pierwszy Statut Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Wybrano także Zarząd, który miał kierować Spółdzielnią jak najlepszą orkiestrą. Rolę dyrygenta objął Leonard Buczkowski, który pełnił funkcję Prezesa. Na jego zastępców wybrano Marka Robaszkiewicza i Jacka Arnolda. Spółdzielnia była z początku organizacją non-profit. Tworzyli ją ludzie, którzy zdawali sobie sprawę, że czekają ich zmiany. Ogromne wsparcie okazały nam także trzy firmy: INWESTPROJEKT, POBUD oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „NAD WISŁĄ” w Bydgoszczy. Otrzymaliśmy lokal przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 26 w Bydgoszczy. Była to pierwsza siedziba Spółdzielni. Zaprzyjaźnione firmy dostarczyły papier oraz maszynę do pisania. I od tego wszystko się zaczęło!

Kilka miesięcy później Zarząd podpisał pierwszą umowę na budowę budynku mieszkalnego. W ten sposób szlaki zostały przetarte. Dnia 12 listopada 1991 roku oddano blok w Fordonie, przy ulicy Taczaka 6.

Teraz
2020
2009
2003
1999
1996
1993
1990
75
Budynki
2545
Mieszkań
183 185,64m2
Powierzchni ogółem
144 558,27m2
Powierzchni mieszkań
34
Lat istnienia

GALERIA

Ubezpieczenia