Statut PSM

Regulaminy

Regulamin Zarządu PSM                                                                                                                                                                            Regulamin Ochrony Danych Osobowych                                                                                                                                              Regulamin Rad Nieruchomości w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy                                                       Regulamin korzystania z miejsc postojowych w podziemnych garażach wielostanowiskowych w budynkach znajdujących się w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej-tekst jednolity
Nasi Partnerzy