ZARZĄD PSM
Wiesław Gęsikowski
Prezes Zarządu
e-mail: zarzad@psm.bydgoszcz.pl
Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:00
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NAZDORCZA
Piotr Józefowski
Agnieszka Tybus
Paulina Woźniak
Anna Grzanka
Wiera Adamczyk
Beata Kowalczyk
Grzegorz Kufel
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
email: rada-nadzorcza@psm.bydgoszcz.pl
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 r. (godz. 15:00 – 16:00)

Termin dyżuru
02.07.2019 r.
06.08.2019 r.
03.09.2019 r.
01.10.2019 r.
05.11.2019 r.
03.12.2019 r.
Imię i Nazwisko
Piotr Józefowski
Piotr Józefowski
Agnieszka Tybus
Anna Grzanka
Beata Kowalczyk
Paulina Woźniak
Nasi Partnerzy