ZARZĄD PSM
Wiesław Gęsikowski
Prezes Zarządu
e-mail: zarzad@psm.bydgoszcz.pl
Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:00
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NAZDORCZA
Piotr Józefowski
Agnieszka Tybus
Paulina Woźniak
Anna Grzanka
Wiera Adamczyk
Beata Kowalczyk
Grzegorz Kufel
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
email: radanadzorcza@psm.bydgoszcz.pl
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na I półrocze 2020 r. (godz. 15:00 – 16:00)

Termin dyżuru
07.01.2020 r.
04.02.2020 r.
03.03.2020 r.
07.04.2020 r.
05.05.2020 r.
02.06.2020 r.
Imię i Nazwisko
Piotr Józefowski
Beata Kowalczyk
Wiera Adamczyk
Anna Grzanka
Agnieszka Tybus
Grzegorz Kufel
Nasi Partnerzy