ZARZĄD PSM
Wiesław Gęsikowski
Prezes Zarządu
e-mail: zarzad@psm.bydgoszcz.pl
Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:00
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NAZDORCZA
Stanisław Gaczkowski
Maria Lewandowska
Paulina Woźniak
Anna Grzanka
Agnieszka Tybus
Piotr Józefowski
Paweł Czajka
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
email: rada-nadzorcza@psm.bydgoszcz.pl
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r. (godz. 15:00 – 16:00)

Termin dyżuru
08.01.2019 r.
05.02.2019 r.
05.03.2019 r.
02.04.2019 r.
07.05.2019 r.
Imię i Nazwisko
Agnieszka Tybus
Paulina Woźniak
Anna Grzanka
Maria Lewandowska
Paweł Czajka
Nasi Partnerzy