ZARZĄD PSM
Prezes Zarządu
Barbara Bernasińska
e-mail: zarzad@psm.bydgoszcz.pl
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NADZORCZA
Piotr Józefowski
Grzegorz Kufel
Paulina Woźniak
Anna Grzanka
Wiera Adamczyk
Magdalena Rulewska
Beata Kowalczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
email: radanadzorcza@psm.bydgoszcz.pl
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na II półrocze 2020 r. (godz. 15:00 – 16:00)

Termin dyżuru
07.07.2020 r.
04.08.2020 r.
01.09.2020 r.
06.10.2020 r.
03.11.2020 r.
Imię i Nazwisko
Grzegorz Kufel
Beata Kowalczyk
Wiera Adamczyk
Paulina Woźniak
Anna Grzanka
Nasi Partnerzy