ZARZĄD PSM
Prezes Zarządu
Barbara Bernasińska
e-mail: zarzad@psm.bydgoszcz.pl
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NADZORCZA
Magdalena Rulewska
Grzegorz Kufel
Wiera Adamczyk
Anna Grzanka
Paulina Woźniak
Piotr Józefowski
Beata Kowalczyk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
email: radanadzorcza@psm.bydgoszcz.pl
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na I półrocze 2021 r. (godz. 15:00 – 16:00)

Termin dyżuru
02.02.2021 r.
02.03.2021 r.
06.04.2021 r.
04.05.2021 r.
01.06.2021 r.
Imię i Nazwisko
Paulina Woźniak
Beata Kowalczyk
Magdalena Rulewska
Grzegorz Kufel
Wiera Adamczyk
Nasi Partnerzy