ZARZĄD PSM
 
Prezes Zarządu
Barbara Bernasińska
Prezes Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy  przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie Spółdzielni .
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NADZORCZA
 
Adamczyk Wiera
Ciaciuch Anita
Jabłońska Kamila
Kufel Grzegorz
Ługiewicz Marek
Rulewska Magdalena
Stysiak Grzegorz
 
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na I półrocze 2023 r. (godz. 16:00 – 17:00)

 
Termin dyżuru
03.01.2023 r.
07.02.2023 r.
07.03.2023 r.
04.04.2023 r.
09.05.2023 r.
13.06.2023 r.
Imię i Nazwisko
Beata Kowalczyk
Grzegorz Kufel
Paulina Woźniak
Magdalena Rulewska
Wiera Adamczyk
Wiera Adamczyk ( godzina 16:30 – 18:00 )
Nasi Partnerzy