ZARZĄD PSM
Prezes Zarządu
Barbara Bernasińska
Prezes Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy  przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 18.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie Spółdzielni .
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NADZORCZA
Kufel Grzegorz
Ciaciuch Anita
Adamczyk Wiera
Komisja rewizyjna:
Ługiewicz Marek
Stysiak Grzegorz
Jabłońska Kamila
Rulewska Magdalena
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zastępca przewodniczącego
Sekretarz
Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz
Członek
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na rok 2024 r. (godz. 16:30 – 18:00)

 • 02.01.2024 r. Grzegorz Stysiak , Siedziba Spółdzielni ul. Zaświat 32
 • 06.02.2024 r. Wiera Adamczyk , B.O.K. ul. Zaświat 32
 • 05.03.2024 r. Anita Ciaciuch , B.O.K ul. Strzelecka 59
 • 02.04.2024 r. Magdalena Rulewska , Siedziba Spółdzielni ul. Zaświat 32
 • 07.05.2024 r. Kamila Jabłońska, B.O.K ul. Strzelecka 59
 • 04.06.2024 r. Marek Ługiewicz , Siedziba Spółdzielni ul. Zaświat 32
 • 02.07.2024 r. Grzegorz Kufel , B.O.K. ul. Strzelecka 59
 • 06.08.2024 r. Grzegorz Stysiak , Siedziba Spółdzielni ul. Zaświat 32
 • 03.09.2024 r. Magdalena Rulewska, Siedziba Spółdzielni ul. Zaświat 32
 • 08.10.2024 r. Kamila Jabłońska , B.O.K. ul. Strzelecka 59
 • 05.11.2024 r. Anita Ciaciuch , B.O.K. ul. Strzelecka 59
 • 03.12.2024 r. Marek Ługiewicz , Siedziba Spółdzielni ul. Zaświat 32.

Nasi Partnerzy