ZARZĄD PSM
Prezes Zarządu
Barbara Bernasińska
e-mail: zarzad@psm.bydgoszcz.pl
Prezes Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy  przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie Spółdzielni .
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NADZORCZA
Magdalena Rulewska
Grzegorz Kufel
Wiera Adamczyk
Anna Grzanka
Paulina Woźniak
Piotr Józefowski
Beata Kowalczyk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
email: radanadzorcza@psm.bydgoszcz.pl
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na I półrocze 2021 r. i II półrocze (godz. 16:00 – 17:00)

Termin dyżuru
01.06.2021 r.
06.07.2021 r.
03.08.2021 r.
07.09.2021 r.
05.10.2021 r.
02.11.2021 r.
07.12.2021 r.
Imię i Nazwisko
Wiera Adamczyk
Piotr Józefowski
Anna Grzanka
Beata Kowalczyk
Magdalena Rulewska
Paulina Woźniak
Grzegorz Kufel
Nasi Partnerzy