ZARZĄD PSM
 
Prezes Zarządu
Barbara Bernasińska
Prezes Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy  przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie Spółdzielni .
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NADZORCZA
 
Magdalena Rulewska
Grzegorz Kufel
Wiera Adamczyk
Anna Grzanka
Paulina Woźniak
Piotr Józefowski
Beata Kowalczyk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na I półrocze 2022 r. (godz. 16:00 – 17:00)

 
Termin dyżuru
04.01.2022 r.
01.02.2022 r.
01.03.2022 r.
05.04.2022 r.
10.05.2022 r.
07.06.2022 r.
Imię i Nazwisko
Wiera Adamczyk
Grzegorz Kufel
Paulina Woźniak
Piotr Józefowski
Beata Kowalczyk
Anna Grzanka
Nasi Partnerzy