ZARZĄD PSM
Wiesław Gęsikowski
Prezes Zarządu
e-mail: zarzad@psm.bydgoszcz.pl
Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:00
ORGANY SAMORZĄDOWE – RADA NAZDORCZA
Stanisław Gaczkowski
Maria Lewandowska
Paulina Woźniak
Anna Grzanka
Agnieszka Tybus
Piotr Józefowski
Paweł Czajka
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
email: rada-nadzorcza@psm.bydgoszcz.pl
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej PSM

Plan dyżurów Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r. (godz. 15:00 – 16:00)

Termin dyżuru
05.06.2018 r.
03.07.2018 r.
07.08.2018 r.
04.09.2018 r.
02.10.2018 r.
06.11.2018 r.
04.12.2018 r.
Imię i Nazwisko
Piotr Józefowski
Stanisław Gaczkowski
Anna Grzanka
Agnieszka Tybus
Maria Lewandowska
Paweł Czajka
Paulina Woźniak
Nasi Partnerzy