Przetarg ograniczony nr 3/2024

2024.03.08

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 3/2024 – przetarg ograniczony na zadanie p.n.
„Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w budynkach wielorodzinnych Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy”

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2024 r. do godz. 1000. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Wykonawców zaproszonych przez Zamawiającego do udziału w niniejszym przetargu prosimy o złożenie oferty.

Przetarg ograniczony nr 2/2024 na roboty budowlane

2024.02.12

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 2/2024 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2 w Bydgoszczy wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2 w Bydgoszczy
wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów” wybrano ofertę firmy:

Firma Remontowo Budowlana BROTHERS BUD Mirosław Cichoracki  z siedzibą w Maksymilianowie

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 2/2024

Przetarg ograniczony nr 1/2024 na roboty budowlane

2024.01.26

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 1/2024 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n.
Budowa parkingu na dz. 108, 64/2 obr. 0485 (ul. Kołobrzeska) w Bydgoszczy wraz z przebudową oświetlenia

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Budowa parkingu na dz. 108, 64/2 obr. 0485 (ul. Kołobrzeska) w Bydgoszczy wraz z przebudową oświetlenia” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 1/2024

Przetarg ograniczony nr 6/2023 na roboty rozbiórkowe

2023.10.06

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza zaproszonych Wykonawców do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na roboty rozbiórkowe p.n. „Roboty rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 43 w Bydgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 7/2 w obrębie 0086) wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót rozbiórkowych p.n.
„Roboty rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 43 w Bydgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 7/2 w obrębie 0086) wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 6/2023

Przetarg nieograniczony nr 5/2023 na projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej

2023.04.05

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

przetarg nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:

„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu nr 5/2023 i złożenia swojej oferty przetargowej na roboty budowlane p.n. „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Gołębiej 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, instalacji fotowoltaicznej na budynkach będących w zasobach Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przyul. Gołębiej 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

WAKCom Wiesław Kanabaj z Żołędowa

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 5/2023

Przetarg nieograniczony nr 4/2023 na roboty budowlane

2023.02.02

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 4 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 4
w Bydgoszczy wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 4 w Bydgoszczy
wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów” wybrano ofertę firmy:

Firma Remontowo Budowlana BROTHERS BUD Mirosław Cichoracki  z siedzibą w Maksymilianowie

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 4/2023

Przetarg nieograniczony nr 3/2023 na roboty budowlane

2023.01.26

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 3 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 13
w Bydgoszczy wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kołobrzeskiej 13 w Bydgoszczy
wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów” wybrano ofertę firmy:

Firma Remontowo Budowlana BROTHERS BUD Mirosław Cichoracki  z siedzibą w Maksymilianowie

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 3/2023.

Przetarg nieograniczony nr 2/2023 na roboty budowlane

2023.01.19

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 2 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. „Remont balustrad balkonowych wraz z odświeżeniem malowania płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 6A w Bydgoszczy – etap II

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balustrad balkonowych wraz z odświeżeniem malowania płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 6A w Bydgoszczy – etap II” wybrano ofertę firmy:

JR CONSTRUCTION Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 1/2023 na roboty budowlane

2023.01.19

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 1 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2 w Bydgoszczy wraz z remontem zewnętrznym portalu I klatki schodowej i remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n.
„Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2 w Bydgoszczy
wraz z remontem zewnętrznym portalu I klatki schodowej i remontem fragmentów elewacji
w rejonie odnawianych balkonów” wybrano ofertę firmy:

Firma Remontowo Budowlana BROTHERS BUD Mirosław Cichoracki  z siedzibą w Maksymilianowie

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 1/2023.

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Taczaka 6 Bydgoszczy

2023.01.19

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 położonego na 4 kondygnacji w budynku przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy, o powierzchni użytkowej 52,65 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 6,75 m2.