Informacja

2019.06.19

Informujemy, że w dniu 21.06.2019 r. biura Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy będą nieczynne .

      W przypadku awarii prosimy o kontakt z Pogotowiem Technicznym na poniższe numery telefonów:

       Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

      605 268 653, 603 929 347                                                                                     

 

Komunikat

2019.06.18

Przypominamy, że dyżury  członków Rady Nadzorczej od lipca odbywają się w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zaświat 32 w Bydgoszczy.

INFORMACJA

2019.06.10
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-19 czerwca nastąpi przeniesienie siedziby Pomorskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Bydgoszczy
 z  ul. Kołobrzeskiej 15 i Strzeleckiej 59 na ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy.
Biuro Obsługi Klienta przy ul. Strzeleckiej 59 będzie czynne w każdy wtorek w godz. 14-18.
Czas pracy Spółdzielni przy ul. Zaświat 32 pozostanie bez zmian tj. pon.-pt 7-15 we wtorki 8-16.
Uwaga
Z uwagi na procedurę przenoszenia numerów  telefonu mogą wystąpić czasowe problemy z połączeniem telefonicznym.
W związku z powyższym prosimy o kontakt mailowy lub tel. 530142118

Konkurs ” Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

2019.05.07

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”.

Zgłoszenia do tegorocznego konkursu przyjmowane będą w dniach od 6 maja do 12 czerwca 2019 roku. Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który urządzi ładny balkon, ogródek przydomowy, skwer, zieleniec lub kwietnik osiedlowy. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, telefonicznie pod nr 52 345 44 34, listownie : Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17 lub mailem : biuro@tmmb.pl. W zgłoszeniu  należy podać imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz rodzaj obiektu- jak wyżej. Najładniejsze ukwiecone obiekty mogą zgłaszać także szkoły, instytucje i zakłady pracy.

 

Przeglądy elektryczne – II część budynków

2019.03.21

Podajemy terminarz wykonania II części przeglądów elektrycznych.

Firma  Amper Ewa Jasińska z siedzibą w Malborku dokona przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności zerowania w naszych zasobach wg załaczonego harmonogramu. Przeglądem objęte są tylko budynki wymienione w harmonogramie.

Prosimy o umożliwienie dokonania w/w przeglądu w zajmowanym  lokalu.

Przeglądy elektryczne

2019.03.19

Uprzejmie informujemy, że firma  Amper Ewa Jasińska z siedzibą w Malborku dokona przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności zerowania w naszych zasobach wg załaczonego harmonogramu. Przeglądem objęte są tylko budynki wymienione w harmonogramie.

Prosimy o umożliwienie dokonania w/w przeglądu w zajmowanym  lokalu.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

2019.03.14

Uprzejmie informujemy, że firma Zaklład Usług Technicznych EWA z Torunia dokona czyszczenia przewodów kominowych w Państwa budynkach wg załaczonego harmonogramu. Na czas w/w prac prosimy o zasłonięcie kratek wentylacyjnych w celu uniknięcia zabrudzenia lokali. Powyższe czynności będą przeprowadzone na dachu, w związku z tym nie ma potrzeby udostępniania mieszkań.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

Wymiana podzielników kosztów ciepła

2019.03.14

Uprzejmie informujemy o terminach wymiany przez firmę TECHEM podzielników kosztów centralnego ogrzewania

Prosimy o umożliwienie wejścia do lokali zgłaszającym się przedstawicielom wykonawcy prac, celem dokonania wymiany w/w urządzeń. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie swobodnego dostępu do podzielników. Jeżeli istnieje taka konieczność należy zdemontować zabudowę lub przesunąć meble, które uniemożliwiałaby wymianę.

Kontakt z firmą TECHEM możliwy jest pod numerem telefonu: 662-286-159