Informacja

2020.01.16

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci cieplnej przy ul. Skłodowskiej Curie dnia 16.01.2020 r. od godziny 16:00 do godzin porannych dnia 17.01.2020 r. wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków na osiedlach Bartodzieje, Bydgoszcz Wschód, Skrzetusko, część Os. Leśnego.

Za niedogodności związane z przerwą w dostawie energii cieplnej Szanownych Odbiorców przepraszamy.

Przypomnienie

2019.12.13

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przypomina, że od 1 stycznia będą obowiązywać nowe Regulaminy, które znajdują się na stronie internetowej w zakładce Akty prawne .

Informacja

2019.12.12

INFORMACJA

W dniu 27.11.2019r. odbyła się Sesja Rady Miasta Bydgoszczy.

Z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy Radni Rady Miasta podjęli szereg uchwał mających bezpośredni wpływ na kształtowanie opłat niezależnych od Spółdzielni i zmieniających koszty utrzymania mieszkań.

W wyniku podjętych przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwał zmienione zostały

  1. stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała XVIII/419/19)
  2. stawki podatku od nieruchomości (uchwała XVIII/423/19)
  3. cena za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych (uchwała XVIII/418/19)

W tabeli poniżej przedstawiamy wysokość nowych opłat obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku.

  2019 2020 Zmiana
Opłata za selektywne  gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 zł za osobę 22 zł za osobę +69,23%
Podatek od gruntów (związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) 0,93 zł/ 1 m2 powierzchni 0,95 zł/ m2 powierzchni +2,15%
Podatek od gruntów (pozostałych) 0,49 zł/ 1 m2 powierzchni 0,50 zł/ m2 powierzchni +2,04%
Podatek od budynków lub ich części 0,79 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej 0,81 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej +2,53%
Podatek od garaży 7,90 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej 8,05 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej +1,90%
Opłata za odprowadzenie wód opadowych 0,00 zł/ 1 m3 4,36 zł/ 1 m3  

Skutkiem powyższych decyzji, niezależnych od Spółdzielni, wysokość opłaty za używanie lokali zostanie zmieniona od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Dodatkowo informujemy, że niedopełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, skutkuje stosowaniem  stawki w wysokości 66 złotych od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

            Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą z dnia 27.11.2019 r. ustaliła również cenę za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na kolejne lata i wyniesie ona:

  • w 2021 roku 4,80 zł/m3,
  • w 2022 roku 5,27 zł/m3

Informacja została sporządzona na podstawie uchwał Rady Miasta Bydgoszczy opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy w zakładce Akty Prawa Miejscowego.

II termin przeglądów kominiarskich i gazowych

2019.11.21

Uprzejmie informujemy o drugim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

 

Ogłoszenie

2019.10.09

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z włączeniem nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Gołębiej w dniu 10.10.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków przy ul. Gołębiej 47,57,63,65,73 i Jaskółczej 48.

Za niedogodności związane z przerwą w dostawie energii cieplnej KPEC Szanownych Odbiorców przeprasza.

Informacja

2019.09.30

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, informuje że do Państwa skrzynek zostało dostarczone wypowiedzenie wysokości dotychczasowych opłat za użytkowanie lokali ze skutkiem na dzień 01.01.2020 r. wraz z nowym wymiarem opłat eksploatacyjnym.

Przeglądy kominiarskie i gazowe

2019.09.27

Uprzejmie informujemy o  terminach przeglądów przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

W celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania umożliwiając sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli szczelności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu 518-087-741

Informacja

2019.09.13

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuję, że w związku z awarią sieci ciepłowniczej w ulicy Ludwika Solskiego do dnia 14.09.2019 r. do godzin wieczornych przedłużona zostanie przerwa w dostawie energii cieplnej do budynków przy ul. Chołoniewskiego 4,8.
Za niedogodności związane z przerwą w dostawie energii cieplnej KPEC Szanownych Odbiorców przeprasza.

Informacja

2019.09.05

Komunalne przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z zakończeniem przebudowy sieci ciepłowniczej w ulicy Kujawskiej  od dnia 09.09.2019 r. do dnia 13.09.2019 r. do godzin południowych wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków przy ulicy Chołoniewskiego  4,8.