Zakłócenia w dostawie energii cieplnej

2024.02.08

Informujemy, że w związku z poważną awarią trzech jednostek kotłowych w Elektrociepłowni PGE przy ul. Energetycznej, wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej do odbiorców KPEC na terenie miasta Bydgoszczy. Deklarowany czas naprawy przez Elektorciepłownię PGE został określony na osiem dni, tj. do 14 lutego 2024. W tym okresie, począwszy od dzisiejszej nocy, deficyt mocy sieci będzie wynosił nawet 30 MW, tj. ponad 10 proc. zapotrzebowania. Taka sytuacja spowoduje zaniżenie parametrów pracy ciepłowniczej, co dla odbiorców będzie oznaczać niedogrzanie mieszkań oraz niższą temperaturę ciepłej wody użytkowej.
Awaria powstała poza KPEC Bydgoszcz i spółka KPEC nie ma żadnego wpływu na jej przebieg.

Dzień Otwarty Notariatu

2023.10.23

W dniu 18 listopada 2023 r. w godzinach 16:00 – 18:00 odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu, który jest ogólnopolską akcją edukacyjno-społeczną organizowaną przez samorząd terytorialny. Spotkanie odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Bydgoszczy przy ul. Plac Wolności 9.

W tym roku tematem spotkania będzie „Porozmawiaj z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach”. Celem spotkania jest edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach notariuszy. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

 

Sezon grzewczy2023/24

2023.10.09

Informujemy, że w dniach 9-10 października będzie włączane ogrzewanie do budynków mieszkalnych. Uprzejmie prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej (czerwona gwiazdka lub strzałka). Powyższe ma na celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO. 

Rada Nadzorcza

2023.06.05

Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy w wyniku głosowania tajnego wybrało następujący skład Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023 – 2026.

Adamczyk Wiera

Ciaciuch Anita

Jabłońska Kamila

Kufel Grzegorz

Ługiewicz Marek

Rulewska Magdalena

Stysiak Grzegorz

 

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej PSM

2023.05.17

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy podaje listę kandydatów

zgłoszonych do Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na następną kadencję.

 

1. Adamczyk Wiera

2. Baranowicz Tadeusz

3. Ciaciuch Anita

4. Gaczkowski Stanisław

5. Gęsikowska Małgorzata

6. Gutowski Krzysztof

7. Jabłońska Kamila

8. Kufel Grzegorz

9. Lewandowska Maria

10. Ługiewicz Marek

11. Opara Jan

12. Papuziński Konrad

13. Rulewska Magdalena

14. Stysiak Grzegorz

15. Szafran Agnieszka

16. Żmudzińska Małgorzata

WALNE ZGROMADZENIE 2023

2023.04.27

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, § 55 ust. 1 pkt 10 Statutu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, uchwały nr 10/2023 Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zasad zaliczania członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i uchwały nr 23/2023 Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu (podzielonego na cztery części)

 

WALNEGO ZGROMADZENIA POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W BYDGOSZCZY

 

które odbędzie się w niżej wymienionych terminach i miejscach:

  • I część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych na Osiedlu Leśnym odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 1700 w Centrum Konferencyjnym Stadion Zawisza przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy,
  • II część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Śródmieście – Szwederowo odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 1700 w Hotelu IKAR przy ulicy Szubińskiej 32 w Bydgoszczy,
  • III część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Górzyskowo odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 1700 w Hotelu IKAR przy ulicy Szubińskiej 32 w Bydgoszczy,
  • IV część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych
    w dzielnicy Fordon odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 1700
    w Szkole Podstawowej nr 67 przy ulicy Kromera 11 w Bydgoszczy.

Pozostała część zawiadomienia w załączniku.