Sposób dostarczania odpadów komunalnych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy (PSZOK)

2019.08.09

W związku z wprowadzeniem zmian w sposobie dostarczania odpadów komunalnych przewożonych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy ( dalej PSZOK), Urząd Miasta informuje o nowej procedurze obowiązującej w tej kwestii.
Pismo Urzędu Miasta poniżej.
Sposób dostarczania odpadów komunalnych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy (PSZOK)
Wykaz odpadów
Formularze do wypełnienia