Przetarg ograniczony nr 2/2024 na roboty budowlane

2024.02.12

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 2/2024 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n.
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 2 w Bydgoszczy wraz z remontem fragmentów elewacji w rejonie odnawianych balkonów

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2024 r. do godz. 1000. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Wykonawców zaproszonych przez Zamawiającego do udziału w niniejszym przetargu prosimy o złożenie oferty.

Zakłócenia w dostawie energii cieplnej

2024.02.08

Informujemy, że w związku z poważną awarią trzech jednostek kotłowych w Elektrociepłowni PGE przy ul. Energetycznej, wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej do odbiorców KPEC na terenie miasta Bydgoszczy. Deklarowany czas naprawy przez Elektorciepłownię PGE został określony na osiem dni, tj. do 14 lutego 2024. W tym okresie, począwszy od dzisiejszej nocy, deficyt mocy sieci będzie wynosił nawet 30 MW, tj. ponad 10 proc. zapotrzebowania. Taka sytuacja spowoduje zaniżenie parametrów pracy ciepłowniczej, co dla odbiorców będzie oznaczać niedogrzanie mieszkań oraz niższą temperaturę ciepłej wody użytkowej.
Awaria powstała poza KPEC Bydgoszcz i spółka KPEC nie ma żadnego wpływu na jej przebieg.