Rozliczenie C.O. – informacja

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że od dnia 28.09.2015 do 30.09.2015 do Państwa skrzynek pocztowych zostanie dostarczone rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2014 – 2015. Pytania dotyczące rozliczenia należy kierować do Działu Księgowości pod nr tel. 52 342 07 66 wew. 334 lub 337

Nasi Partnerzy