WALNE ZGROMADZENIE 2023

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, § 55 ust. 1 pkt 10 Statutu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, uchwały nr 10/2023 Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zasad zaliczania członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i uchwały nr 23/2023 Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu (podzielonego na cztery części)

 

WALNEGO ZGROMADZENIA POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W BYDGOSZCZY

 

które odbędzie się w niżej wymienionych terminach i miejscach:

  • I część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych na Osiedlu Leśnym odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 1700 w Centrum Konferencyjnym Stadion Zawisza przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy,
  • II część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Śródmieście – Szwederowo odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 1700 w Hotelu IKAR przy ulicy Szubińskiej 32 w Bydgoszczy,
  • III część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Górzyskowo odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 1700 w Hotelu IKAR przy ulicy Szubińskiej 32 w Bydgoszczy,
  • IV część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych
    w dzielnicy Fordon odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 1700
    w Szkole Podstawowej nr 67 przy ulicy Kromera 11 w Bydgoszczy.

Pozostała część zawiadomienia w załączniku.

Nasi Partnerzy