ZAWIADOMIENIE O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

ZAWIADOMIENIE
O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz uchwały Zarządu nr 24/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zarządził podjęcie wybranych uchwał przez Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na piśmie.

Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania w trybie jawnym.

Głosowanie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. w godzinach od 12:00 do 18.00 w następujących lokalach wyborczych:

  • Sali Konferencyjnej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 30 w Bydgoszczy,
  • Biurze Obsługi Klienta Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy.

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w załączniku.

 

Załączniki

Nasi Partnerzy