Przetarg ograniczony nr 3/2024

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 3/2024 – przetarg ograniczony na zadanie p.n.
„Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w budynkach wielorodzinnych Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy”

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2024 r. do godz. 1000. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Wykonawców zaproszonych przez Zamawiającego do udziału w niniejszym przetargu prosimy o złożenie oferty.

Nasi Partnerzy