Dzień Otwarty Notariatu

2023.10.23

W dniu 18 listopada 2023 r. w godzinach 16:00 – 18:00 odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu, który jest ogólnopolską akcją edukacyjno-społeczną organizowaną przez samorząd terytorialny. Spotkanie odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Bydgoszczy przy ul. Plac Wolności 9.

W tym roku tematem spotkania będzie „Porozmawiaj z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach”. Celem spotkania jest edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach notariuszy. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

 

Sezon grzewczy2023/24

2023.10.09

Informujemy, że w dniach 9-10 października będzie włączane ogrzewanie do budynków mieszkalnych. Uprzejmie prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej (czerwona gwiazdka lub strzałka). Powyższe ma na celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO. 

Przetarg ograniczony nr 6/2023 na roboty rozbiórkowe

2023.10.06

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza zaproszonych Wykonawców do wzięcia udziału w przetargu i złożenia swojej oferty cenowej na roboty rozbiórkowe p.n. „Roboty rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 43 w Bydgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 7/2 w obrębie 0086) wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót rozbiórkowych p.n.
„Roboty rozbiórkowe dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Gołębiej 43 w Bydgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 7/2 w obrębie 0086) wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

Pozostałym oferentom dziękujemy za udział i złożenie swoich ofert w przetargu nr 6/2023