Przetarg nieograniczony nr 10/2021

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza:

Przetarg nr 10 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. „Remont balustrad balkonowych wraz z odświeżeniem malowania płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 6A w Bydgoszczy – etap I”.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Państwa do wzięcia udziału w przetargu nr 10 i złożenia swojej oferty przetargowej na roboty budowlane p.n. „Remont balustrad balkonowych wraz z odświeżeniem malowania płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 6A w Bydgoszczy – etap I”.

Wszystkie informacje na temat w/w zamówienia, potrzebne do złożenia oferty, zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dodatkowo zamieszczamy również załączniki do SIWZ: nr 1 i nr 2, które należy wypełnić i uzupełnione załączyć do swojej oferty.

Oferty prosimy złożyć do dnia 21.06.2021 roku do godz. 1000 w Sekretariacie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 32 w Bydgoszczy. Pod pojęciem termin składania ofert rozumie się termin osobistego złożenia oferty w Sekretariacie Spółdzielni lub datę i godzinę wpływu do Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej, itp.

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na powyższe zamówienie.

Nasi Partnerzy