Przetarg na wykonanie remontów 2018

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje o wynikach przetargów na wykonanie remontów w 2018 roku w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni.

 

Przetarg nr 1 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gołębiej 11 i ul. Gołębiej 57 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gołębiej 11 i ul. Gołębiej 57 w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszcz

 

Przetarg nr 2 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fałata 9 i ul. Gołębiej 30A w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fałata 9 i ul. Gołębiej 30A w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszcz

 

Przetarg nr 3 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fałata 8 i ul. Fałata 10 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fałata 8 i ul. Fałata 10 w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszcz

 

Przetarg nr 4 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 16 i ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 16 i ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

 

Przetarg nr 5 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 14 i ul. Okulickiego 1 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 14 i ul. Okulickiego 1 w Bydgoszczy ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

 

Przetarg nr 6 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jaskółczej 42 i ul. Ks. Skorupki 67 i 69 w Bydgoszczy „.

Pełne ogłoszenie o przetargu
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ” Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jaskółczej 42 i ul. Ks. Skorupki 67 i 69 ” wybrano ofertę firmy:

Firma Usługowo-Handlowa JEŻBUD Dariusz Jeżewski z siedzibą w Bydgoszczy

Nasi Partnerzy