Informacja

2020.05.08

Przypominamy naszym Mieszkańcom o możliwości złożenia pisemnego wniosku w przedmiocie wydłużenia terminu płatności opłat eksploatacyjnych za mieszkanie.
Każdy wniosek zostanie rozpatrzony z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji Mieszkańca.

Zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców

 • Także firmy założone w lutym i marcu, czyli przed 1 kwietnia 2020 roku.
 • firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.
 • Limit przychodów- 300% przeciętnego wynagrodzenia

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

BHP w przedsiębiorstwie

 • Możliwość prowadzenia szkoleń wstępnych online, ale z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla określonych grup pracowników
 • Uwaga! online można przeprowadzić tylko szkolenie ogólne, aby odbyć instruktaż stanowiskowy pracownik i tak się musi stawić

Zmiany w postojowym dla samozatrudnionych

 • świadczenia postojowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne 2080 zł, ale nie więcej niż trzy razy, czyli w sumie można otrzymać 6 240 zł;
 • kolejny raz zostanie wypłacone na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe, po raz kolejny zostanie wypłacone nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
 • Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie – wówczas trzeba było wykazać 15 procent spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 • W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie obowiązuje limit przychodu.
 • W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

Pożyczka dla przedsiębiorcy:

 • jednorazowa pożyczka 5.000 zł na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 • Pożyczka przyznawana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że będzie przedsiębiorca prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • Obecnie jest warunek, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
 • Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy.

Instrukcja w załączniku

Informacja

2020.03.24

Szanowni Członkowie i Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w trakcie trwania epidemii koronawirusa w programie e-BOK  wpłaty za opłaty eksploatacyjne będą widoczne z opóźnieniem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

2020.03.11

W związku z podjęciem kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 zachęcamy, by osoby, które muszą załatwić sprawę urzędową zrobiły to elektronicznie lub telefonicznie.

Informacja

2020.02.05

Komisariat Policji Bydgoszcz- Szwederowo informuje, iż coraz częściej dochodzi do przestępstw wyłudzania pieniędzy od osób starszych metodą na tzw.”wnuczka”. W związku z powyższym konieczne jest nasilenie działań prewencyjnych zapobiegających tym przestępstwom.

Na gablotach ogłoszeń  będą rozwieszone ulotki w tym temacie.

Przypomnienie

2019.12.13

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przypomina, że od 1 stycznia będą obowiązywać nowe Regulaminy, które znajdują się na stronie internetowej w zakładce Akty prawne .

II termin przeglądów kominiarskich i gazowych

2019.11.21

Uprzejmie informujemy o drugim terminie przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz przeglądu instalacji gazowej w budynku i wszystkich lokalach wg załączonego harmonogramu.

Osoby, które nie udostępniły jeszcze mieszkań w celu dokonania przeglądu prosimy o udostępnienie mieszkania w celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji, dokonania pomiarów ciągu wentylacji oraz kontroli sprawności instalacji gazowej jeżeli lokal jest w nią wyposażony.

Kontakt z wykonawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 518-087-741.

 

Ogłoszenie

2019.10.09

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z włączeniem nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Gołębiej w dniu 10.10.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków przy ul. Gołębiej 47,57,63,65,73 i Jaskółczej 48.

Za niedogodności związane z przerwą w dostawie energii cieplnej KPEC Szanownych Odbiorców przeprasza.