KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

2019.01.29

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuję , że w dniach od 21 stycznia do 10 lutego 2019 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące wywozu odpadów komunalnych po 1 stycznia 2020 r. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58-59-178 oraz na stronie internetowej: www.bydgoskiekonsultacje.pl

 

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w przetargach na wykonanie robót budowlanych w ramach przeprowadzanych w 2019 roku prac remontowych w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Przetarg nr 1 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. „Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy”

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ”Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Taczaka 6 w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane JEŻBUD  Sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nr 2 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. „Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 14 i ul. Okulickiego 1 w Bydgoszczy”

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ”Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bortnowskiego 14 i ul. Okulickiego 1 w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane JEŻBUD  Sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nr 3 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. „Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bortnowskiego 16 w Bydgoszczy”

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ”Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bortnowskiego 16 w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane JEŻBUD  Sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nr 4 – przetarg ograniczony na roboty budowlane p.n. „Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gołębiej 11 w Bydgoszczy”

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ”Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gołębiej 11 w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

JR CONSTRUCTION  Sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nr 5 – przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n. „Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ks. Skorupki 67 i ul. Ks. Skorupki 69 w Bydgoszczy”

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót budowlanych p.n. ”Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ks. Skorupki 67 i ul. Ks. Skorupki 69 w Bydgoszczy” wybrano ofertę firmy:

JR CONSTRUCTION  Sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy

Ankieta dotycząca wywozu odpadów komunalnych

2019.01.22

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne w zakresie zapisów nowego Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Bydgoszczy, który m.in. określa częstotliwość wywozu śmieci w zależności od ich rodzaju. Zmienią się także zasady działania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy bierze aktywny udział w tych konsultacjach w celu poprawy wywozu odpadów z nieruchomości.

Zwracamy się o przesyłanie wszelkich uwag dotyczących jakości i sposobu wywozu odpadów, ilości pojemników na odpady, częstotliwości wywozu odpadów z nieruchomości. Uwagi prosimy kierować na mail: biuro@psm.bydgoszcz.pl do 4.02.2019 r.

Nadto informujemy, iż w konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy poprzez wyrażenie swojej opinii na temat proponowanych zmian:

  • za pośrednictwem dedykowanej ankiety,
  • bezpośrednio podczas dyżurów konsultacyjnych czy infolinii telefonicznej.

Dyżury konsultacyjne, odbędą się:

  • we wtorek, 29 stycznia, w godzinach od 16:00 do 18:00, w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pok. 139;
  • we wtorek, 5 lutego, w godzinach od 16:00 do 18:00, w punkcie Urzędu Miasta Bydgoszczy, zlokalizowanym w Galerii Handlowej „Zielone Arkady” przy ul. Wojska Polskiego 1, I piętro, lokal 219.

Zachęcamy do wypełnienia załączonej ankiety. Wypełnioną ankietę można przesłać na adres: odpady@um.bydgoszcz.pl

Ankietę można wypełnić także internetowo – na stronie www.bydgoszcz.pl/odpady.

FUNDACJA WIATRAK

2019.01.18

Z całego serca Fundacja WIATRAK dziękuję Państwu za 1% przekazany w 2018 roku Fundacji ”Wiatrak”! Dzięki Państwa pieniądzom, z naszych propozycji mogło skorzystać aż 43 tys. osób – w tym dzieci i młodych, niepełnosprawnych, seniorów, matek z niemowlakami czy dorosłych.

Nasz Dom Jubileuszowy Jana Pawła II jest otwarty dla każdego.

Dla dzieci i młodzieży – odbywa się wiele różnorodnych zajęć i imprez, angażujemy młodych w wolontariat GPS, a dla najmłodszych prowadzimy przedszkole „U Karolka”.

Dla seniorów – mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, a od 2018 r. także Klub Seniora „Wiatrak”.

Dla niepełnosprawnych – prowadzimy m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej oraz zajęcia świetlicowe i arteterapię.

Dla szukających pomocy – mamy poradnię, w której dyżurują psycholog, psychiatra, prawnicy, naprotechnolog i coach. Dla bezrobotnych – Klub Integracji Społecznej.

Dla wszystkich – organizujemy wiele różnych rodzinnych imprez w roku, proponujemy spektakle, filmy i koncerty w sali widowiskowej. Przy „Wiatraku” funkcjonuje też Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła, które podejmuje wiele inicjatyw dla różnych grup społecznych.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pieniądze z 1%, dlatego bardzo dziękujemy za przekazanie nam go w 2018 r. Jednocześnie bardzo liczymy na  Państwa również w 2019 r. Pieniądze, które do nas wpłyną przeznaczymy na dalsze inicjatywy „Wiatraka”, zorganizowanie placu zabaw, wyposażenie Domu Jubileuszowego Jana Pawła II: głównego wejścia, pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz sali widowiskowej.

Życząc wszelkiej pomyślności w 2019 roku

z poważaniem

Ks. Krzysztof Buchholz