Lista kandydatów do Rady Nadzorczej PSM

2023.05.17

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy podaje listę kandydatów

zgłoszonych do Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na następną kadencję.

 

1. Adamczyk Wiera

2. Baranowicz Tadeusz

3. Ciaciuch Anita

4. Gaczkowski Stanisław

5. Gęsikowska Małgorzata

6. Gutowski Krzysztof

7. Jabłońska Kamila

8. Kufel Grzegorz

9. Lewandowska Maria

10. Ługiewicz Marek

11. Opara Jan

12. Papuziński Konrad

13. Rulewska Magdalena

14. Stysiak Grzegorz

15. Szafran Agnieszka

16. Żmudzińska Małgorzata

WALNE ZGROMADZENIE 2023

2023.04.27

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, § 55 ust. 1 pkt 10 Statutu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, uchwały nr 10/2023 Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zasad zaliczania członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i uchwały nr 23/2023 Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu (podzielonego na cztery części)

 

WALNEGO ZGROMADZENIA POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W BYDGOSZCZY

 

które odbędzie się w niżej wymienionych terminach i miejscach:

  • I część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych na Osiedlu Leśnym odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 1700 w Centrum Konferencyjnym Stadion Zawisza przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy,
  • II część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Śródmieście – Szwederowo odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 1700 w Hotelu IKAR przy ulicy Szubińskiej 32 w Bydgoszczy,
  • III część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Górzyskowo odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 1700 w Hotelu IKAR przy ulicy Szubińskiej 32 w Bydgoszczy,
  • IV część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych
    w dzielnicy Fordon odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 1700
    w Szkole Podstawowej nr 67 przy ulicy Kromera 11 w Bydgoszczy.

Pozostała część zawiadomienia w załączniku.

III Turniej Piłki Nożnej Halowej Spółdzielni Mieszkaniowych

2023.03.17

W dniu 11 marca, z okazji 65-lecia Spółdzielni Budowlani, odbył się III Turniej Piłki Nożnej Halowej Spółdzielni Mieszkaniowych o Puchar Prezesa SM Budowlani.

Z dumą i radością informujemy, że drużyna Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zajęła w nim I miejsce.

Stawki za usługi przemysłowe oraz opłaty zmienne

2023.03.07

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, dnia 23 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE informację Prezesa URE nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40%. Ceny będą wprowadzone do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 marca 2023 r. zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie.

Informacja Prezesa URE dostępna jest na stronie https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html.

Zespół Biura Obsługi Klienta KPEC Sp. z o.o.

BBO – konsultacje społeczne

2023.03.06

Miasto Bydgoszcz otwiera się na projekty finansowane przez BBO na terenach spółdzielczych. Pozostał nam ostatni krok.

Do 13 marca trwają konsultacje społeczne dotyczące regulaminu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Możemy w nich zgłosić swoje oczekiwania związane z funkcjonowaniem tego programu. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej.

Prosimy o udział w ankiecie dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod poniższym linkiem: https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/838275?lang=pl

Zależy nam, aby Państwo zagłosowali na TAK w pkt 5, aby realizacja zadań z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego była możliwa na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych.

Powyższe umożliwiłoby realizowanie w tej przestrzeni szeregu ciekawych i przydatnych dla mieszkańców projektów (parków, skwerów lub innych terenów zielonych, a także obiektów sportowych i rekreacyjnych).

O tym, iż jest to możliwe przekonują regulaminy budżetów obywatelskich innych miast, np.: Gdańska, Sopotu czy Katowic a w naszym regionie: Torunia, Inowrocławia, Grudziądza.

 Obecnie projekty mogą być realizowane jedynie na terenach miejskich. Opinie zbierane są do 13 marca, dlatego prosimy o pilny udział w ankiecie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: www.bdgbo.pl 

Ciepło sieciowe

2023.02.13

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, że w dniu 25.01.2023 r. na sesji Rady Miasta omówiony został temat zaopatrzenia mieszkańców Bydgoszczy w ciepło sieciowe.

Prezydent Miasta i Prezes KPEC zadeklarowali wsparcie mieszkańców.

Wskazano na problem terminów wprowadzania cen ciepła, zapowiadanych ustaw i konieczności rozłożenia opłat, zbieranych przez spółdzielnie, od mieszkańców na okres 12 miesięcy.

Złożono również deklarację wprowadzenia wydłużonych terminów płatności i wsparcia finansowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przez Miasto Bydgoszcz.

W odpowiedzi na przedstawione propozycje Zarząd Związku skierował do Prezydenta Bydgoszczy pismo.

PISMO DO PREZ M BYDG 2023-02-08--A

Komunikat RZRSM

2023.02.01
W związku z drastycznym wzrostem cen energii cieplnej Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy, do którego należy także Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, w dniu 18 stycznia 2023 roku zorganizował spotkanie konsultacyjne.
W trakcie rozmów omówiono kwestię podwyżek cen ciepła wynikających bezpośrednio ze wzrostu cen taryfowych. W załączonym piśmie znajdą Państwo szczegóły dotyczące podjętych rozmów.
Jednocześnie Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przyłącza się do apelu skierowanego do mieszkańców – prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

FAIR PLAY 2022

2022.11.28

Po raz kolejny Spółdzielnia pochwalić się może otrzymaniem

Certyfikatu Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2022” oraz Złotej Statuetki,

która przyznana została przez Kapitułę Programu.

                                                                 

                                      

Załączniki

30-lecie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

2022.11.15

Regionalny Związek Rewizyjny założony został w 1992 r., w jego utworzeniu brało udział 13 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z regionu bydgoskiego. RZRSM odpowiada za lustracje, działalność doradczą czy reprezentowanie interesów poszczególnych spółdzielni przed instytucjami administracji państwowej czy samorządami.

Z okazji 30-lecia RZRSM w Bydgoszczy przedstawiciele związku zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami.

Przy okazji tak licznego spotkania, w którym poza Prezesami Spółdzielni  udział brał prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, poruszano bardzo ważne tematy dotyczące m.in. wzrostu kosztów ciepła, energii elektrycznej, czynszów, itp.

 

https://expressbydgoski.pl/obchody-zwiazku-spoldzielni-mieszkaniowych-okazja-do-wymiany-pogladow-i-rozmow-o-obecnych-problemach/ar/c1-17029431

Podziękowanie dla PSM

2022.10.19

Poniżej zamieszczamy podziękowanie dla Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy wystawione przez Narodowy Bank Polski za współpracę i wkład w działalność badawczą.

 

NBP podziękowanie