Dzień Otwarty Notariatu

2023.10.23

W dniu 18 listopada 2023 r. w godzinach 16:00 – 18:00 odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu, który jest ogólnopolską akcją edukacyjno-społeczną organizowaną przez samorząd terytorialny. Spotkanie odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Bydgoszczy przy ul. Plac Wolności 9.

W tym roku tematem spotkania będzie „Porozmawiaj z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach”. Celem spotkania jest edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach notariuszy. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

 

Sezon grzewczy2023/24

2023.10.09

Informujemy, że w dniach 9-10 października będzie włączane ogrzewanie do budynków mieszkalnych. Uprzejmie prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej (czerwona gwiazdka lub strzałka). Powyższe ma na celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO. 

Rada Nadzorcza

2023.06.05

Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy w wyniku głosowania tajnego wybrało następujący skład Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023 – 2026.

Adamczyk Wiera

Ciaciuch Anita

Jabłońska Kamila

Kufel Grzegorz

Ługiewicz Marek

Rulewska Magdalena

Stysiak Grzegorz

 

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej PSM

2023.05.17

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy podaje listę kandydatów

zgłoszonych do Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na następną kadencję.

 

1. Adamczyk Wiera

2. Baranowicz Tadeusz

3. Ciaciuch Anita

4. Gaczkowski Stanisław

5. Gęsikowska Małgorzata

6. Gutowski Krzysztof

7. Jabłońska Kamila

8. Kufel Grzegorz

9. Lewandowska Maria

10. Ługiewicz Marek

11. Opara Jan

12. Papuziński Konrad

13. Rulewska Magdalena

14. Stysiak Grzegorz

15. Szafran Agnieszka

16. Żmudzińska Małgorzata

WALNE ZGROMADZENIE 2023

2023.04.27

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, § 55 ust. 1 pkt 10 Statutu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, uchwały nr 10/2023 Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zasad zaliczania członków Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i uchwały nr 23/2023 Zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu (podzielonego na cztery części)

 

WALNEGO ZGROMADZENIA POMORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W BYDGOSZCZY

 

które odbędzie się w niżej wymienionych terminach i miejscach:

  • I część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych na Osiedlu Leśnym odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 1700 w Centrum Konferencyjnym Stadion Zawisza przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy,
  • II część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Śródmieście – Szwederowo odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 1700 w Hotelu IKAR przy ulicy Szubińskiej 32 w Bydgoszczy,
  • III część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych w dzielnicy Górzyskowo odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 1700 w Hotelu IKAR przy ulicy Szubińskiej 32 w Bydgoszczy,
  • IV część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków zamieszkałych
    w dzielnicy Fordon odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 1700
    w Szkole Podstawowej nr 67 przy ulicy Kromera 11 w Bydgoszczy.

Pozostała część zawiadomienia w załączniku.

III Turniej Piłki Nożnej Halowej Spółdzielni Mieszkaniowych

2023.03.17

W dniu 11 marca, z okazji 65-lecia Spółdzielni Budowlani, odbył się III Turniej Piłki Nożnej Halowej Spółdzielni Mieszkaniowych o Puchar Prezesa SM Budowlani.

Z dumą i radością informujemy, że drużyna Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zajęła w nim I miejsce.

Stawki za usługi przemysłowe oraz opłaty zmienne

2023.03.07

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, dnia 23 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE informację Prezesa URE nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40%. Ceny będą wprowadzone do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 marca 2023 r. zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie.

Informacja Prezesa URE dostępna jest na stronie https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html.

Zespół Biura Obsługi Klienta KPEC Sp. z o.o.