Bydgoski Budżet Obywatelski

2022.06.22

Szanowni Mieszkańcy,

po raz kolejny mieszkańcy Bydgoszczy mają możliwość zgłaszać pomysły na realizację projektów w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Swoje pomysły zgłaszać można do 5 lipca 2023 roku. Każdy mieszkaniec Bydgoszczy, ma możliwość zgłoszenia we własnym imieniu po trzy projekty ponadosiedlowe, osiedlowe, mikroprojekty osiedlowe oraz trzy projekty społeczne. Na projekty programu BBO w tym roku przeznaczono 16 mln złotych. Zgłaszane projekty muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy oraz być ogólnodostępne. Projekt może być złożony przez każdego mieszkańca Bydgoszczy, bez względu na wiek oraz bez konieczności posiadania meldunku.

Więcej na

https://www.bdgbo.pl/2022/05/bbo.html

https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/498287?lang=pl

Nowy system składowania odpadów

2022.06.22

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, jako PIERWSZA w naszym mieście, oddała do użytku mieszkańców jednego ze swoich osiedli półpodziemne pojemniki firmy MOLOK na odpady komunalne. Nowoczesne rozwiązanie ogranicza miejsce niezbędne do usytuowania pojemników – 10 m2 zamiast 50 m2 przy 20 tradycyjnych pojemnikach 1100 litrowych. Pojemniki półpodziemne są również bardziej higieniczne, ekologiczne – eliminują rozprzestrzenianie się brzydkich zapachów i uniemożliwiają dostęp zwierzętom. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta i firmami wywozowymi możemy cieszyć się w naszym mieście najnowszymi rozwiązaniami funkcjonującymi w wielu miastach Polski, Europy i świata. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy będzie korzystać z tych rozwiązań przy realizacji kolejnych inwestycji, a także będzie rozpatrywać możliwość ich zastosowania na istniejących już nieruchomościach.

                     

ZAWIADOMIENIE O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

2022.04.28

ZAWIADOMIENIE
O PODJĘCIU UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz uchwały Zarządu nr 24/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zarządził podjęcie wybranych uchwał przez Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na piśmie.

Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na kartach do głosowania w trybie jawnym.

Głosowanie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. w godzinach od 12:00 do 18.00 w następujących lokalach wyborczych:

  • Sali Konferencyjnej Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 30 w Bydgoszczy,
  • Biurze Obsługi Klienta Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy.

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w załączniku.

 

Załączniki

Załączniki

Bydgoski Budżet Obywatelski

2022.04.12

Szanowni Państwo,

rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia bieżącego roku. Mają zasięg ogólnomiejski i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.  Można zatem wnieść swoje uwagi i pomysły i przyczynić się do tego, by Bydgoski Budżet Obywatelski jeszcze lepiej spełniał oczekiwania mieszkańców.

Opinie można przedkładać za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach oraz do wniesienia uwag, ukierunkowanych na zmiany w regulaminie BBO, które pozwolą na realizację projektów na terenach spółdzielczych.

Ankieta, poza miejscami na wniesienie propozycji dotyczących narzędzi w komunikacji społecznej w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, daje m.in. możliwość podania w punkcie 1 zmian w regulaminie BBO, co powinno przełożyć się na zwiększenia zaangażowania mieszkańców i realizowane zadania uczynić ogólnodostępnymi (punkt 4 ankiety).

Aktualny zapis w regulaminie BBO stanowi, że w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) – wymagana jest lokalizacja na określonym terenie, który musi stanowić grunt znajdujący się      w zasobie Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszczy.
Taki zapis eliminuje z przedsięwzięć BBO np. osiedlowe tereny „wspólne” spółdzielni mieszkaniowych, pozostające w wieczystym użytkowaniu od gminy. Uniemożliwia tym samym realizowanie
na ww. terenach szeregu ciekawych i przydatnych dla mieszkańców miasta projektów.

Z powodu braku na osiedlach mieszkaniowych „zasobów miejskich”, powoduje to przepełnianie projektami, często na „siłę”, terenów zajmowanych przez należące do gminy placówki oświatowe lub realizację w ramach BBO projektów zawierających podstawowe zadania gminy.

Regulaminy budżetów obywatelskich, które na określonych zasadach umożliwiają realizację projektów na terenach niebędących w dyspozycji gminy mają m.in. miasta: Gdańsk, Sopot, Katowice, Świętochłowice, a w naszym regionie: Toruń, Inowrocław, Grudziądz. Podstawą jest najczęściej przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu
pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie oraz deklaracja utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

 

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego możecie Państwo znaleźć na stronie www.bdgbo.pl  oraz na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo .

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

2022.03.31

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy nawiąże trwałą współpracę z firmami budowlanymi do prowadzenia w kolejnych latach prac remontowych na nieruchomościach zarządzanych przez naszą spółdzielnię.

Prace remontowe głównie dotyczyć będą:

  • – remontu balkonów systemem tradycyjnym wraz z renowacją balustrad,
  • – remontu stalowych balustrad na balkonach, tarasach, przy wejściach do budynków,
  • – remontu elewacji budynków, również z dodatkowym dociepleniem ścian,
  • – remontu wnętrz klatek schodowych i portali wejściowych,
  • – remontu z zewnątrz portali wejściowych do klatek schodowych,
  • – remontu murów oporowych przy zjazdach do garaży,
  • – remontu nawierzchni chodników, dróg, parkingów, placów zabaw,
  • – napraw dekarskich.

Firmy budowlane chętne do podjęcia współpracy zapraszamy do przesyłania swoich ofert na adres mailowy: inwestycje@psm.bydgoszcz.pl

Mile widziane referencje z wykonanych wcześniej prac.

Zapraszamy

„ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2021”

2022.03.18

Z przyjemnością informujemy, że Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy w Plebiscycie Narodowego Programu Promocji Przedsiębiorczość otrzymała nagrodę w kategorii „Zarządzanie nieruchomościami” ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA 2021.