Przetarg nieograniczony nr 4 / 2020

2020.12.08

Przetarg nr 4 – przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne p.n.: „Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (bez węzłów cieplnych) oraz instalacji wentylacji mechanicznej garażu podziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 przy ul. Zaświat 5 w Bydgoszczy, dz. nr 240/8 obręb 121, Bydgoszcz.”

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na wykonanie robót instalacyjnych p.n. „Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (bez węzłów cieplnych) oraz instalacji wentylacji mechanicznej garażu podziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1 przy ul. Zaświat 5 w Bydgoszczy, dz. nr 240/8 obręb 121, Bydgoszcz” wybrano ofertę firmy:

Informujemy, że niniejszy przetarg ze względów formalnych został unieważniony.

Informacja

2020.12.03

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Obsługi Klienta.

W załączeniu informacja o konkursie.

Załączniki

Jak pozbywamy się odpadów z gospodarstw domowych

2020.12.02

Wielu z nas ma dzisiaj dylematy związane z pozbywaniem się śmieci, zarówno tych codziennych jak i nietypowych (styropianu z opakowań po sprzęcie, opon czy odpadów powstałych przy remoncie). Podstawowy podział to:
– plastik i metal,
– szkło,
– papier,
– bio,
– zmieszane.
Większość z nas orientuje się w tym podziale i nieźle sobie z nim radzi. Czasami jednak pojawiają się wątpliwości. Pomocna wówczas może okazać się informacja zawarta na stronie https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/materialy-informacyjne/ lub wyszukiwarka na stronie https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad/
Odpady wielkogabarytowe (np. meble) wywożone są zgodnie z harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w każdej nieruchomości. Odpady takie należy wystawić wieczorem przed planowanym dniem wywozu.
Planując remont pamiętajmy, że odpadów powstałych podczas prac remontowych nie możemy wyrzucać do „zwykłych” śmieci. Każde gospodarstwo domowe na terenie Bydgoszczy ma prawo do bezpłatnego pozbycia się 1 m3 odpadów poremontowych rocznie. W tym celu należy wystąpić do Spółdzielni o zaświadczenie o wnoszeniu opłat za wywóz odpadów komunalnych, następnie z otrzymanym zaświadczeniem udać się do firmy wywożącej odpady w danym rejonie i pobrać worek na odpady remontowe oraz ustalić termin jego odbioru. Z odpadami poremontowymi nie powinno się mieszać innych odpadów.
Wszystkie inne odpady z gospodarstwa domowego (opony samochodowe, szyby itp.) można bezpłatnie oddać w PSZOKach (Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
W przypadku wątpliwości, w jaki sposób pozbyć się śmieci można skorzystać z wyszukiwarki https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/sprawdz-wyrzucic-odpad/

Wietrzenie mieszkań

2020.12.02

Za przepływ powietrza w lokalach odpowiada instalacja wentylacyjna (nawiewniki w oknach oraz kanały wentylacyjne). Jednak prawidłowe funkcjonowanie budowli wymaga „wpuszczania” większej ilości świeżego powietrza, czyli wietrzenia. Zazwyczaj w okresie letnim oraz późną wiosną i wczesną jesienią, kiedy temperatury na zewnątrz są przyjemne dla człowieka, z wietrzeniem mieszkań nie mamy problemu. Problem pojawia się kiedy temperatury spadają do kilku stopni lub poniżej zera, pada, jest nieprzyjemnie. W takich warunkach też musimy wietrzyć nasze lokale, jednak nie musi się to wiązać z wyższymi rachunkami. Należy zakręcić kaloryfery i poczekać kilkanaście minut. Otworzyć szeroko okno na czas jaki chcemy wietrzyć i następnie je zamknąć. Odczekać kilkanaście minut, żeby temperatura w mieszkaniu się wyrównała i odkręcić kaloryfery.

Użytkowanie instalacji centralnego ogrzewania

2020.12.02

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji centralnego ogrzewania wymaga odpowiednich zachowań od wszystkich mieszkańców nieruchomości. Zastosowanie się do ogólnych zasad pozwoli na ograniczenie problemów pojawiających się w sezonie grzewczym oraz dłuższe, prawidłowe działanie instalacji. Należy zatem pamiętać o podstawowych zasadach:

  • Wymiany grzejników dokonujemy wyłącznie za zgodą spółdzielni i na warunkach przez nią określonych (§6 pkt 1 ppkt a Regulaminu podziału obowiązków pomiędzy Pomorską Spółdzielnią Mieszkaniową w Bydgoszczy a użytkownikami w zakresie remontów i konserwacji lokali), ponieważ nastawy poszczególnych grzejników mają wpływ na cyrkulację wody w całej instalacji.
  • W sezonie letnim (kiedy ciepło nie jest dostarczane do lokali), ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozruchowego (pojawia się informacja, że niedługo rozpocznie się dostarczanie ciepła do lokali) należy maksymalnie „rozkręcić” grzejniki, czyli pokrętła ustawić na „5”. Takie ustawienie sprawi, że w trakcie uzupełniania wody w instalacji (np. po wymianie grzejnika przez mieszkańców) maksymalna część instalacji zostanie wypełniona wodą, a tym samym nie będzie „brakowało” wody w przypadku odkręcania kolejnych grzejników. Po uruchomieniu ogrzewania regulacja poszczególnych grzejników jest dowolna.

Przegląd elektryczny

2020.12.02

Zgodnie z art. 62 pkt 1.1.c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest przynajmniej raz na pięć lat sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej, w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości (np. brak uziemienia), które mogły pojawić się np. w wyniku zużycia materiału i mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz bezpieczeństwu budynku.

Przegląd gazowy

2020.12.02

Zgodnie z art. 62 pkt 1.1.c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest przynajmniej raz w roku sprawdzać stan techniczny instalacji gazowej, co ma celu wykrycie ewentualnych nieszczelności, które mogły pojawić się np. w wyniku zużycia materiału i mogą zagrażać życiu, zdrowiu mieszkańców oraz bezpieczeństwu budynku.

Przegląd kominiarski

2020.12.02

Zgodnie z art. 62 pkt 1.1.c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest, przynajmniej raz w roku, sprawdzać stan techniczny przewodów kominowych, w tym przewodów wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne współodpowiadają za prawidłowy przepływ powietrza w lokalach zapewniając właściwą wentylację, co wpływa na wilgotność powietrza, ewentualny rozwój grzybów czy ochronę zdrowia i życia w przypadku uwalniania się niektórych substancji trujących, np. gazu.