Informacja

2021.07.28

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że  w związku z pracami na sieci cieplnej przy ul. Gajowej dnia 2 sierpnia 2021 r. od godziny 6.00 do godzin wieczornych nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynku przy ul. Ceramicznej 3.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 14/2021

2021.07.26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 14 pod nazwą:

„Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

Obszar I: Gersona 19, 19A, 21, 23, Ks. Skorupki 102

wybrano ofertę firmy: Czapla 7 Sp. z o. o. z siedzibą w m. Dąbrówka Nowa

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

Obszar II: Gołębia 66A, 66B, 66C, 73

wybrano ofertę firmy: ISO Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie czystości budynków wraz z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomości:

Obszar III: Strzelecka 59

wybrano ofertę firmy: ISO Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Informacja

2021.07.23

Urząd Miasta Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, które stanowią załączniki do Uchwały Nr XL/884/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. W celu ułatwienia załatwiania spraw w powyższym zakresie w załączeniu umieszczamy aktualnie obowiązujący druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Ponadto aktualnie obowiązujące druki wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej BIP:

https://www.bydgoszcz.pl/ebokfile/wsr/Wniosek_o_przyznanie_dod._mieszk_zal_nr1_2021.pdf
https://um.bydgoszcz.pl/ebokfile/wsr/Wniosek_o_przyznanie_dod._mieszk_zal_nr1_2021.pdf
https://um.bydgoszcz.pl/ebokfile/wsr/Deklaracja_o_dochodach_2021.pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 13/2021

2021.07.21

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 13 pod nazwą:

„Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów.

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

OBSZAR I:       Gołębia 57, Jaskółcza 48, Gołębia 63, 65, Konopczyńskiego 1

OBSZAR III:     Sokołów Bydgoskich 1

wybrano ofertę firmy: ASW Sp. z o. o. z siedzibą w Osielsku

 

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja terenów zewnętrznych i zielonych oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, jezdnych i parkingów” na nieruchomościach:

OBSZAR II:      Gnieźnieńska 17, 17A, 17B, 21; Fałata 8, 9, 10, 14; Gołębia 26a, 28, 30, 30A; Strzelecka 43

OBSZAR IV:     Gołębia 45, 47; Jaskółcza 42

wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kotwica” Paweł Kotwica  z siedzibą w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr 11/2021

2021.07.06

Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy informuje, iż w przetargu na zbycie prawa odrębnej własności lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Strzeleckiej 59 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 72,60 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kawiarki, pomieszczenia technicznego i łazienki z wc, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00196711/4 nie wpłynęła żadna oferta i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacja

2021.07.05

Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi akcje informacyjno- promocyjną dla dwóch najnowszych e-usług tj. usługi ” Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i serwisu e- Urząd Skarbowy. Jest to duże ułatwienie dla wszystkich podatników. Obydwie usługi dostępne są na stronie podatki. gov.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

eUS_umow_wizyte_PLAKAT_DRUK2

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym nr 12/2021

2021.07.05

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym nr 12/2021 na wykonanie zadania p.n.

„Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, nawadnianiem oraz utrzymaniem i pielęgnacją terenu zielonego przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Zaświat 5  i 7 w Bydgoszczy, dz. nr 240/8 obręb 121. ”

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy informuje, że na realizację zadania p.n. ”Zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, nawadnianiem oraz utrzymaniem i pielęgnacją terenu zielonego przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Zaświat 5  i 7 w Bydgoszczy, dz. nr 240/8 obręb 121.” wybrano ofertę firmy:

ASW Sp. z o. o. z siedzibą w Osielsku